תקנון סטריטבול הרצליה 2020

א. נהלי רישום לתחרות ואופן ההשתתפות:

 1. המשחקים יהיו בהתאם לחוקת הכדורסל של FIBA למעט השינויים הרשומים בתקנון זה.
 2. קבוצה חייבת לרשום מינימום 3 שחקנים מקסימום 4 שחקנים.
 3. בזמן הרישום יש להציג תעודת זהות והצהרת בריאות חתומה. (מתחת לגיל 16, יש להציג ספח תעודת זהות של אחד ההורים בו מופיע שם המשתתף ותאריך הלידה שלו, ואישור השתתפות חתום על ידי אחד ההורים).
 4. קפטן הקבוצה משמש כנציג הקבוצה, ורק הוא יכול לייצג את קבוצתו במקרים של ערעור או חוסר הסכמה.
 5. במידה ויהיה ערעור על גילאי שחקנים, יחויבו אותם שחקנים להציג תעודת זהות (מתחת לגיל 16, יש להציג ספח תעודת זהות של אחד ההורים בו מופיע שם המשתתף ותאריך הלידה שלו).
 6. לא תותר מעורבות הורים בכל סוגיה שהיא, בנוסף חל איסור מוחלט להימצאות הורים וילדים ברחבי המגרש. קבוצה שהורי השחקנים יפריעו לשופט ולמהלך התקין של המשחק תודח מהתחרות.
 7. הקבוצות חייבות להתייצב במגרש בזמן שנקבע למשחקיהן, קבוצה שתאחר מעבר ל-5 דקות תספוג הפסד טכני. לוועדה המארגנת יש הזכות להפעיל שיקול דעת.
 8. בקטגוריית הבוגרים לא ירשמו מעל לשחקן מקצועני פעיל אחד (שחקני ליגה לאומית, ליגת העל וקולג'), גם אם מדובר בשחקן שרק פתח את העונה ומסיבה זו או אחרת לא סיים אותה (לרבות אם עבר במהלך העונה לליגה נמוכה יותר). כלל זה אינו חל בקטגוריית הבוגרות.
 9. ביטולים: עד המועד האחרון להרשמה יום רביעי 06/05/20 בשעה 12:00 (בצהריים) יהיה החזר מלא של התשלום. לאחר מועד זה לא יוחזר התשלום.
 10. קבוצה רשאית להחליף או להוסיף שחקן, עד מקסימום 4 שחקנים לקבוצה, בתנאי שלא שיחק כלל בטורניר זה ובגיל המתאים. ההחלפה מותנת באישור הוועדה המארגנת.
 11. קבוצה שלא תוכל לפתוח את משחקיה מפאת חוסר שחקנים, כל תוצאותיה בשלב הספציפי מבוטלות.

ב. תנאי השתתפות:

 1. חובה לחתום על טופס הצהרת בריאות ברישום.
 2. משתתפים מתחת לגיל 18, חייבים להחתים את אחד ההורים בדבר כשירות השתתפות על גבי טופס הרישום.
  * לנרשמים אונליין, דרך אתר האינטרנט, טופס הצהרת הבריאות הינו חלק מתהליך הרישום ואין צורך בטופס נוסף.

ג. חוקת המשחק:

ד. שיטת המשחקים:

 1. הקבוצות הנרשמות יחולקו בסיבוב המוקדם לבתים של 3 - 5 קבוצות (בהתאם למספר הקבוצות המשתתפות בכל קטגוריה). בכל מקרה לכל קבוצה מובטח להשתתף לפחות בשני משחקים.
 2. במקרה של שוויון נקודות בין 2 קבוצות או יותר יקבע המיקום הסופי על פי המנצחת בין הקבוצות, במקרה של שוויון נקודות וניצחונות בין 2 קבוצות או יותר יקבע הדירוג על פי הסדר הבא:
  א. על פי הפרש הסלים הטוב ביותר ביניהם.
  ב. על פי סך סלי הזכות הגבוהים ביותר מכל המשחקים.
  ג. על פי סך סלי החובה הנמוכים ביותר מכל המשחקים.
 3. הועדה המארגנת תפרסם את שיטת העלייה לשלבים הבאים לאחר שלב הבתים.
 4. מיד עם סיום משחקי הסיבוב המוקדם יתקיימו משחקי הצלבה בשיטת המפסיד יוצא (נוק אאוט).
 5. אחריות הקבוצות לעקוב אחר תכנית המשחקים.
 6. במידה וקבוצה תפרוש מבית של 3 קבוצות, יערכו משחקים בין שתי הקבוצות בשיטה: הטוב מ- 3 משחקים).

ה. ועדת ערעורים, והועדה המארגנת:

 1. עידן לנקרי - יו"ר ועדת שיפוט.
 2. ראובן צוק - שיפוט.
 3. ירון ארנון - מנהל הסטריטבול.
 4. הדגשים
  1. הגשת ערעורים בתוספת תשלום של 50 ₪.
  2. קבוצה שתחרוג מטעמים ספורטיביים (בכפוף להחלטת הוועדה המארגנת) תוצא מהטורניר ולא יוחזרו דמי ההרשמה.
  3. כל קבוצה רשאית להגיש ערעור עד 30 דקות לאחר תום משחקה.
  4. הוועדה המארגנת שומרת לעצמה את הזכות לפסול קבוצה ולמנוע ממנה את המשך ההשתתפות בטורניר במקרים של עבירות משמעת קיצוניות או לחילופין מילולית או פיזית כלפי שחקני הקבוצה היריבה שופטים, משקיפים וכל גורם אחר.
  5. במידה וירשמו מעל 64 קבוצות בקטגוריה הועדה המארגנת שומרת לה את הזכות לצרף קבוצות נוספות בהתאם לצרכי הטורניר.
  6. כל הקבוצות שיעלו לשלבים הבאים, יעלו לפי נוסחה שתתפרסם.

ו. חריגי גיל:

שחקנים חריגי גיל ישחקו בהתאם לתקנון איגוד הכדורסל לעונת 2019/20.
שימו לב!!! בכל קבוצה מותר לרשום חריג גיל אחד בלבד!!! חוק זה תקף לגבי בנות ובנים.

ז. חלוקה לקטגוריות גיל:

קטגורית גיל שנתון חריגי גיל הערות
אלופי המחר/בנות העתיד 2010 וצעירים יותר לא ישחקו שחקנים שרשומים באיגוד הכדורסל.
קטסל ב' (כתה ה') 2009 09-11/2008
קטסל א' (כתה ו') 2008 09-11/2007
קט סל בנות ה'-ו' 2008-09 09-11/2007


חריגת גיל (1) תוכל לשחק רק אם לומדת בכיתה ו'

ילדים ב' (כתה ז') 2007 09-11/2006
ילדים א' (כתה ח') 2006 09-11/2005
ילדות ז'-ח' 2006-07 09-11/2005
נערים ב' (כתה ט') 2005 09-11/2004
נערים א' (כתה י') 2004 09-11/2003
נערות ב' (כתות ט'-י') 2004-05 09-11/2003 חריגת גיל 2
נערות א' (כתות י"א-י"ב) 2002-03 09-11/2001 מותר חופשי צעירות מ 01/12/01 וחריגת גיל 2
נוער 2002-03 09-11/2001 מותר 1 החל מתאריך 01/09/01
בוגרים
בוגרות
כסאות גלגלים
ספיישל אולימפיקס
קבוצות היי סל/מקומות עבודה

*בכל קבוצה מותר לרשום חריג גיל אחד בלבד.

*בכל הקטגוריות חודש דצמבר אינו נחשב חריג.

* בקטגורית ה-ו קטסל בנות תתכן הפרדה בתנאי למספר הקבוצות הנרשמות.

הבהרות: חוקת הקטסל בסטריטבול הרצליה

למען הסר ספק ולאור הלקחים שנלמדו מהעבר מצ"ב הדגשים לגבי קטגורית קט – סל.
להלן ההדגשים:

 1. אין סל של 2 נקודות (זריקה מעבר לקשת = 1 נקודה).
 2. מרחק של זריקת העונשין תהיה מטר קדימה (יהיה קו מסומן).
 3. בהתאם לסעיף 1 תהיה רק זריקת עונשין אחת לעבירה, שנעשתה על שחקן בעת זריקה לסל מעבר לקשת.
 4. גובה הסל: קטסל ב - 2.60 מטר. קטסל א - 3.05 מטר (לפי חוקי האיגוד).
 5. הבהרה זאת לא תחול על קטגוריית קט-סל א' – כיתות ו'.

שינוי בשיטת המשחק לעומת שנים קודמות

1 .המשחק ישוחק בצורה שוטפת (ללא צ'ק) ולא ייעצר אחרי קליעה מוצלחת של הקבוצה המתקיפה.
2 .שחקן ההגנה שלוקח את הכדור באזור חצי העגול אחרי כיבוש הסל חייב!!! להוציא את הכדור מעבר לקשת ואסור לשחקן הקבוצה השנייה להפריע לו כל זמן שהותו בחצי העיגול.
3 .הפרעה לשחקן תגרור אחריה עבירה טכנית לאחר אזהרה ראשונה.
4 .סעיף 9.1 רלוונטי רק במקרה של עצירת משחק על ידי שופט (יבוצע צ'ק לפי כל הכללים).

• התקנון בלשון זכר אך פונה לכול ונכון לכול.