לוח זמנים מתוכנן.


* ייתכנו שינויים בלוח הזמנים, יש להתעדכן בשעות המשחקים באתר

סטריטבול 2019 - יום שישי 24/05/2019

שעהקטגוריהשלב
18:00-20:00

נערים ט'
נערים י'
נוער
נערות

בתים
20:00-22:00 בוגרים
בוגרות
בתים

סטריטבול 2019 - יום שבת 25/05/2019

שעה

קטגוריה

שלב

08:00

קטסל ה'
בנות העתיד
קטסל בנות ה'-ו'

בתים
10:00

אלופי המחר
ילדים ח'

בתים
12:00 קטסל ו'
ילדות ז'-ח'
בתים
14:00 ילדים ז' בתים
16:30 קטסל ה'
קטסל ו'
1/8 גמר
17:00

ילדים ז'
ילדים ח'

1/8 גמר
17:30 בוגרים
אלופי המחר
1/8 גמר
1/4 גמר
18:00 קטסל ה'
קטסל ו'
קטסל בנות ה'-ו'
ילדות ז'-ח'

1/14 גמר

18:30 ילדים ז'
ילדים ח'
נערים ט'
נערים י'
1/14 גמר
19:00

נוער
בוגרים

1/14 גמר
19:00 אלופי המחר
בנות העתיד
קטסל ה'
קטסל ו'
1/2 גמר
19:30

קטסל בנות ה'-ו'
ילדות ז'-ח'
ילדים ז'
ילדים ח'
נערים ט'
נערים י'
נוער
בוגרים

1/2 גמר
20:00

אלופי המחר
בנות העתיד
קטסל ה'
קטסל ו'
קטסל בנות ה'-ו'
ילדות ז'-ח'
ילדים ז'
ילדים ח'
נערים ט'
נערים י'
נוער
נערות א'+ב'
בוגרים
בוגרות

 גמר
20:30 טקס סיום וחלוקת פרסים