לוח זמנים מתוכנן.


* ייתכנו שינויים בלוח הזמנים, יש להתעדכן בשעות המשחקים באתר

סטריטבול 2020 - יום שישי 08/05/2020

שעהקטגוריהשלב
10:00-12:00

כסאות גלגלים
משחקים מיוחדים

13:00-15:00

נערים י'
נערים ט' 

בתים
15:00-17:00

ילדים ז'
נערות 

בתים
17:00-19:00

ילדים ח'
נוער

בתים
19:00-21:00 בוגרים
בוגרות
בתים

סטריטבול 2020 - יום שבת 09/05/2020

שעה

קטגוריה

שלב

08:30

קטסל ה'

בתים
10:30

קטסל ו'

בתים
12:30 אלופי המחר
בנות העתיד
ילדות ז'-ח'
קטסל בנות ה'-ו'
בתים
14:00 קטסל ה'
קטסל ו'
1/8 גמר
14:30 אלופי המחר
ילדים ז'
1/8 גמר
15:00

ילדים ח'
נערים ט'

1/8 גמר
15:30 נערים י'
נוער
1/8 גמר
16:00

בוגרים

1/8 גמר
16:00

אלופי המחר
בנות העתיד

1/4 גמר
16:30 קטסל ה'
קטסל ו'
קטסל בנות ה'-ו'
ילדות ז'-ח'

1/14 גמר

17:00 ילדים ז'
ילדים ח'
נערים ט'
נערים י'
1/14 גמר
17:30

נוער
בוגרים

1/14 גמר
17:30 אלופי המחר
בנות העתיד
1/2 גמר
18:00

קטסל ה'
קטסל ו'
קטסל בנות ה'-ו'
ילדות ז'-ח'
ילדים ז'
ילדים ח'
נערים ט'
נערים י'

1/2 גמר
18:30

נערות
נוער
בוגרים
בוגרות

1/2 גמר
19:30

אלופי המחר
בנות העתיד
קטסל ה'
קטסל ו'
קטסל בנות ה'-ו'
ילדות ז'-ח'
ילדים ז'
ילדים ח'
נערים ט'
נערים י'
נוער
נערות 
בוגרים
בוגרות

 גמר
19:45 טקס סיום וחלוקת פרסים