לוח זמנים מתוכנן.


* ייתכנו שינויים בלוח הזמנים, יש להתעדכן בשעות המשחקים באתר

 סטריטבול 2018 - יום שישי 11/05/2018

שעהקטגוריהשלב
11:45-13:45 נערים ט' בתים
13:45-15:45 ילדים ז' בתים
15:45-17:45 ילדים ח' בתים
17:45-19:45 נערים י'
נוער
בוגרות
בתים
19:45-21:45 בוגרים בתים

סטריטבול 2018 - יום שבת 12/05/2018

שעהקטגוריהשלב
08:00 קטסל ה
קטסל בנות ה-ו
בנות העתיד
נערות
בתים
10:00 ילדות ז-ח
אלופי המחר
בתים
12:00 קט סל ו בתים
14:00 קטסל ה
קטסל ו
1/8 גמר
14:30 אלופי המחר
ילדים ז
1/8 גמר
15:00 ילדים ח
נערים ט
1/8 גמר
15:30 נערים י
נוער
1/8 גמר
16:00 בוגרים
אלופי המחר
בנות העתיד
1/8 גמר
1/4 גמר
1/4 גמר
16:30 קטסל ה
קטסל ו
קטסל בנות ה-ו
ילדות ז-ח
1/4 גמר
17:00 ילדים ז
ילדים ח
נערים ט
נערים י
1/4 גמר
17:30 נערות 
נוער
בוגרים
אלופי המחר
בנות העתיד
1/4 גמר
1/4 גמר
1/4 גמר
1/2 גמר
1/2 גמר
18:00 קטסל ה
קטסל ו
קטסל בנות ה-ו
ילדות ז-ח
ילדים ז
ילדים ח
נערים ט
נערים י
1/2 גמר
18:30 נערות 
נוער
בוגרים
בוגרות
1/2 גמר
1/2 גמר
1/2 גמר
1/2 גמר
18:45 תחרות קליעות גמר
19:00 טקס
19:30

אלופי המחר
בנות העתיד
קטסל ה
קטסל ו
קטסל בנות ה-ו
ילדות ז-ח
ילדים ז
ילדים ח
נערים ט
נערים י
נוער
נערות 
בוגרים
בוגרות

גמר
19:45 חלוקת פרסים