לוח זמנים מתוכנן.


* ייתכנו שינויים בלוח הזמנים, יש להתעדכן בשעות המשחקים באתר

 סטריטבול 2018 - יום שישי 04/05/2018

שעהקטגוריהשלב
08:15-10:15 חברות
משחקים מיוחדים
בתים
09:00-10:15 כיסאות גלגלים בתים
10:15-10:45 חברות
משחקים מיוחדים
1/4 גמר
10:45-11:15 חברות
כיסאות גלגלים
משחקים מיוחדים
1/2 גמר
11:15-11:30 חברות
כיסאות גלגלים
משחקים מיוחדים
גמר
11:15-13:15 נערים ט'
נערים י'
בתים
13:30-15:30 ילדים ז' בתים
15:30-17:30 ילדים ח' בתים
17:30-19:15 נוער
נערות
בתים
19:30-21:30 בוגרים
בוגרות
בתים

סטריטבול 2018 - יום שבת 05/05/2018

שעהקטגוריהשלב
08:00 קטסל ה בתים
10:00 קטסל בנות ה-ו
בנות העתיד
ילדות ז-ח
אלופי המחר
בתים
12:00 קט סל ו בתים
14:00 קטסל ה
קטסל ו
1/8 גמר
14:30 אלופי המחר
ילדים ז
1/8 גמר
15:00 ילדים ח
נערים ט
1/8 גמר
15:30 נערים י
נוער
1/8 גמר
16:00 בוגרים
אלופי המחר
בנות העתיד
1/8 גמר
1/4 גמר
1/4 גמר
16:30 קטסל ה
קטסל ו
קטסל בנות ה-ו
ילדות ז-ח
1/4 גמר
17:00 ילדים ז
ילדים ח
נערים ט
נערים י
1/4 גמר
17:30 נערות א-ב
נוער
בוגרים
אלופי המחר
בנות העתיד
1/4 גמר
1/4 גמר
1/4 גמר
1/2 גמר
1/2 גמר
18:00 קטסל ה
קטסל ו
קטסל בנות ה-ו
ילדות ז-ח
ילדים ז
ילדים ח
נערים ט
נערים י
1/2 גמר
18:30 נערות א-ב
נוער
בוגרים
בוגרות
אלופי המחר
בנות העתיד
1/2 גמר
1/2 גמר
1/2 גמר
1/2 גמר
גמר
גמר
19:00 קטסל ה
קטסל ו
קטסל בנות ה-ו
ילדות ז-ח
ילדים ז
ילדים ח
נערים ט
נערים י
נוער
נערות א-ב
בוגרים
בוגרות
גמר
19:30 חלוקת פרסים