לוח זמנים מתוכנן.


* ייתכנו שינויים בלוח הזמנים, יש להתעדכן בשעות המשחקים באתר

 סטריטבול 2019 - יום חמישי 23/05/2019

שעהקטגוריהשלב
11:00-13:00 נערים י' בתים
13:00-15:00 ילדים ז' בתים
15:00-15:30 ילדים ז' 1/16
15:30-17:30 ילדים ח' בתים
17:30-18:00 ילדים ח' 1/16
19:00-21:00 בוגרים
בוגרות
בתים

סטריטבול 2019 - יום שישי 24/05/2019

שעהקטגוריהשלב
08:30-10:30 מקומות עבודה בתים
11:00-11:30 מקומות עבודה 1/16
12:00-14:00

נוער
נערות א+ב

בתים
12:30-13:30 מקומות עבודה 1/8 גמר
13:30-14:00 מקומות עבודה 1/4 גמר
14:00-16:00

נערים ט

בתים
15:30-16:00 מקומות עבודה 1/2 גמר
16:30-17:00 מקומות עבודה גמר
17:00-17:30 טקס פתיחה
17:30-19:30 קטסל ו' בתים
19:30-20:00 קטסל ו' 1/16 

סטריטבול 2019 - יום שבת 25/05/2019

שעה

קטגוריה

שלב

08:30 קטסל ה' בתים
10:30

קטסל בנות ה'-ו'
ילדות ז'-ח'
אלופי המחר
בנות העתיד

בתים
12:30 קטסל ה' 1/16
13:30 קטסל ה'
קטסל ו'
1/8 גמר
14:00 אלופי המחר
ילדים ז'
1/8 גמר
14:30 ילדים ח'
נערים ט'
1/8 גמר
15:00 נערים י'
נוער
1/8 גמר
15:30 בוגרים
אלופי המחר
קטסל ה'

1/18 גמר
1/14 גמר
1/14 גמר

16:00 קטסל בנות ה'-ו'
ילדות ז'-ח'
ילדים ז'
1/14 גמר
16:30 ילדים ח'
נערים ט'
נערים י'
נערות ב'
1/14 גמר
17:00 נוער
בוגרים
1/14 גמר
17:30

אלופי המחר
בנות העתיד
קטסל ה'
קטסל ו'
קטסל בנות ה'-ו'
ילדות ז'-ח'
ילדים ז'
ילדים ח'

1/2 גמר
18:00

נערים ט'
נערים י'
נערות א'
נערות ב'
נוער
בוגרים
בוגרות

1/2 גמר
18:30

בנות העתיד
אלופי המחר
קטסל ה'
קטסל ו'
קטסל בנות ה'-ו'
ילדות ז'-ח'
ילדים ז'
ילדים ח'
נערים ט'
נערים י'
נערות ב'
נוער
נערות א'
בוגרים
בוגרות

גמר
19:00 מופע סיום
19:30 טקס סיום וחלוקת פרסים