סטריטבול הרצליה 2018


מעודכן לשעה: 14:40:02

קטגוריה: חברות עיסקיות  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 1

גיב סולושן 3153 סימילר ווב 3177
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 04/05/2018   |   שעה: 09:00

קטגוריה: חברות עיסקיות  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 2

לאומי קארד 2 3157 איתורן 3149
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 04/05/2018   |   שעה: 09:00

קטגוריה: חברות עיסקיות  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 3

פלייטיקה 3161 סיילס פורס 3178
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 04/05/2018   |   שעה: 09:00

קטגוריה: חברות עיסקיות  
בית: בית 4  
מגרש: מגרש 4

מיטב דש 3158 סמלת פיאט 3150
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 04/05/2018   |   שעה: 09:00

קטגוריה: חברות עיסקיות  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 1

ישראכרט 3155 סמלת פיאט 2 3152
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 04/05/2018   |   שעה: 09:20

קטגוריה: חברות עיסקיות  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 2

לאומי קארד 2 3157 מזרחי 3154
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 04/05/2018   |   שעה: 09:20

קטגוריה: חברות עיסקיות  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 3

KM-AP 3179 הלמן דובי 3162
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 04/05/2018   |   שעה: 09:20

קטגוריה: חברות עיסקיות  
בית: בית 4  
מגרש: מגרש 4

סיקס אייז 3160 לאומי קארד 3156
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 04/05/2018   |   שעה: 09:20

קטגוריה: חברות עיסקיות  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 1

סמלת פיאט 2 3152 גיב סולושן 3153
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 04/05/2018   |   שעה: 09:40

קטגוריה: חברות עיסקיות  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 2

איתורן 3149 מזרחי 3154
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 04/05/2018   |   שעה: 09:40

קטגוריה: חברות עיסקיות  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 3

הלמן דובי 3162 פלייטיקה 3161
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 04/05/2018   |   שעה: 09:40

קטגוריה: חברות עיסקיות  
בית: בית 4  
מגרש: מגרש 4

לאומי קארד 3156 מיטב דש 3158
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 04/05/2018   |   שעה: 09:40

קטגוריה: חברות עיסקיות  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 1

סימילר ווב 3177 ישראכרט 3155
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 04/05/2018   |   שעה: 10:00

קטגוריה: חברות עיסקיות  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 3

סיילס פורס 3178 KM-AP 3179
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 04/05/2018   |   שעה: 10:00

קטגוריה: חברות עיסקיות  
בית: בית 4  
מגרש: מגרש 4

סמלת פיאט 3150 סיקס אייז 3160
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 04/05/2018   |   שעה: 10:00

קטגוריה: חברות עיסקיות  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 1

גיב סולושן 3153 ישראכרט 3155
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 04/05/2018   |   שעה: 10:20

קטגוריה: חברות עיסקיות  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 3

פלייטיקה 3161 KM-AP 3179
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 04/05/2018   |   שעה: 10:20

קטגוריה: חברות עיסקיות  
בית: בית 4  
מגרש: מגרש 4

מיטב דש 3158 סיקס אייז 3160
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 04/05/2018   |   שעה: 10:20

קטגוריה: חברות עיסקיות  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 1

סימילר ווב 3177 סמלת פיאט 2 3152
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 04/05/2018   |   שעה: 10:40

קטגוריה: חברות עיסקיות  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 3

סיילס פורס 3178 הלמן דובי 3162
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 04/05/2018   |   שעה: 10:40

קטגוריה: חברות עיסקיות  
בית: בית 4  
מגרש: מגרש 4

סמלת פיאט 3150 לאומי קארד 3156
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 04/05/2018   |   שעה: 10:40

קטגוריה: חברות עיסקיות  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 1

ישראכרט 3155 לאומי קארד 2 3157
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 04/05/2018   |   שעה: 11:00

קטגוריה: חברות עיסקיות  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 2

מזרחי 3154 סמלת פיאט 2 3152
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 04/05/2018   |   שעה: 11:00

קטגוריה: חברות עיסקיות  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 1

סיילס פורס 3178 לאומי קארד 3156
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 04/05/2018   |   שעה: 11:20

קטגוריה: חברות עיסקיות  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 2

KM-AP 3179 מיטב דש 3158
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 04/05/2018   |   שעה: 11:20

קטגוריה: חברות עיסקיות  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 1

סמלת פיאט 2 3152 לאומי קארד 3156
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 04/05/2018   |   שעה: 11:50

קטגוריה: חברות עיסקיות  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 2

KM-AP 3179 לאומי קארד 2 3157
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 04/05/2018   |   שעה: 11:50

קטגוריה: חברות עיסקיות  
שלב: גמר
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 1

סמלת פיאט 2 3152 KM-AP 3179
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 04/05/2018   |   שעה: 12:10

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 1

מכבי חדרה 3119 טל פלח 2886
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 11:45

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 2

המחסלים 2954 ליכטנשטיינס 2989
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 11:45

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 3

רועי בבכנוב 3030 הבחורים הטובים 2845
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 11:45

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 4

יהונתן אלמוג 3004 נדב יפת 2872
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 11:45

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 5

נועם אבן עזרא 2884 רועי פיצחזדה 2876
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 11:45

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 6

ניר מילוא 2916 סינים 3026
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 11:45

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 4  
מגרש: מגרש 7

איתי סולמי 3040 טופי ליצ'י 2968
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 11:45

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 4  
מגרש: מגרש 8

תומר בילט 2819 האלופים 2790
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 11:45

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 5  
מגרש: מגרש 9

חומוס ציפס בלי סלט 2966 הקוקים 3069
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 11:45

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 5  
מגרש: מגרש 10

אברה קדברה 3103 הזומפים 2786
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 11:45

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 6  
מגרש: מגרש 11

רועי פיצחדזה 3021 עמנואל וילוריה 3038
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 11:45

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 6  
מגרש: מגרש 12

קפטן הוק וחזרזירי האבטיחים 3113 שון טבצ'ניקוב 3042
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 11:45

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 7  
מגרש: מגרש 13

הקיבוצניקים 2823 שם טוב 2967
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 11:45

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 7  
מגרש: מגרש 14

the gang 3115 לאבדיפ גמו 3039
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 11:45

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 8  
מגרש: מגרש 15

שמביולוק וגמדי הגינה: מלחמת האינסוף 3114 K.A.K 2772
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 11:45

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 8  
מגרש: מגרש 16

הרי ירושלים 2914 שיפודי ציפורה 2913
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 11:45

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 1

טל פלח 2886 המחסלים 2954
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 12:05

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 2

ליכטנשטיינס 2989 מכבי חדרה 3119
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 12:05

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 3

הבחורים הטובים 2845 יהונתן אלמוג 3004
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 12:05

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 4

נדב יפת 2872 רועי בבכנוב 3030
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 12:05

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 5

רועי פיצחזדה 2876 ניר מילוא 2916
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 12:05

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 6

סינים 3026 נועם אבן עזרא 2884
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 12:05

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 4  
מגרש: מגרש 7

טופי ליצ'י 2968 תומר בילט 2819
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 12:05

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 4  
מגרש: מגרש 8

האלופים 2790 איתי סולמי 3040
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 12:05

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 5  
מגרש: מגרש 9

הקוקים 3069 אברה קדברה 3103
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 12:05

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 5  
מגרש: מגרש 10

הזומפים 2786 חומוס ציפס בלי סלט 2966
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 12:05

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 6  
מגרש: מגרש 11

עמנואל וילוריה 3038 קפטן הוק וחזרזירי האבטיחים 3113
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 12:05

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 6  
מגרש: מגרש 12

שון טבצ'ניקוב 3042 רועי פיצחדזה 3021
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 12:05

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 7  
מגרש: מגרש 13

הקיבוצניקים 2823 the gang 3115
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 12:05

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 7  
מגרש: מגרש 14

הפיות 3209 שם טוב 2967
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 12:05

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 8  
מגרש: מגרש 15

שמביולוק וגמדי הגינה: מלחמת האינסוף 3114 הרי ירושלים 2914
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 12:05

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 8  
מגרש: מגרש 16

אבישי קשני 2887 K.A.K 2772
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 12:05

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 1

מכבי חדרה 3119 המחסלים 2954
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 12:25

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 2

טל פלח 2886 ליכטנשטיינס 2989
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 12:25

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 3

רועי בבכנוב 3030 יהונתן אלמוג 3004
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 12:25

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 4

הבחורים הטובים 2845 נדב יפת 2872
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 12:25

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 5

נועם אבן עזרא 2884 ניר מילוא 2916
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 12:25

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 6

רועי פיצחזדה 2876 סינים 3026
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 12:25

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 4  
מגרש: מגרש 7

איתי סולמי 3040 תומר בילט 2819
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 12:25

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 4  
מגרש: מגרש 8

טופי ליצ'י 2968 האלופים 2790
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 12:25

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 5  
מגרש: מגרש 9

חומוס ציפס בלי סלט 2966 אברה קדברה 3103
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 12:25

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 5  
מגרש: מגרש 10

הקוקים 3069 הזומפים 2786
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 12:25

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 6  
מגרש: מגרש 11

רועי פיצחדזה 3021 קפטן הוק וחזרזירי האבטיחים 3113
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 12:25

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 6  
מגרש: מגרש 12

עמנואל וילוריה 3038 שון טבצ'ניקוב 3042
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 12:25

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 7  
מגרש: מגרש 13

לאבדיפ גמו 3039 הפיות 3209
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 12:25

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 7  
מגרש: מגרש 14

the gang 3115 שם טוב 2967
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 12:25

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 8  
מגרש: מגרש 15

שיפודי ציפורה 2913 אבישי קשני 2887
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 12:25

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 8  
מגרש: מגרש 16

הרי ירושלים 2914 K.A.K 2772
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 12:25

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 7  
מגרש: מגרש 13

the gang 3115 הפיות 3209
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 12:45

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 7  
מגרש: מגרש 14

הקיבוצניקים 2823 לאבדיפ גמו 3039
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 12:45

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 8  
מגרש: מגרש 15

הרי ירושלים 2914 אבישי קשני 2887
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 12:45

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 8  
מגרש: מגרש 16

שמביולוק וגמדי הגינה: מלחמת האינסוף 3114 שיפודי ציפורה 2913
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 12:45

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 7  
מגרש: מגרש 13

שם טוב 2967 לאבדיפ גמו 3039
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 13:05

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 7  
מגרש: מגרש 14

הקיבוצניקים 2823 הפיות 3209
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 13:05

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 8  
מגרש: מגרש 15

K.A.K 2772 שיפודי ציפורה 2913
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 13:05

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 8  
מגרש: מגרש 16

שמביולוק וגמדי הגינה: מלחמת האינסוף 3114 אבישי קשני 2887
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 13:05

קטגוריה: ילדים ז  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 1

לאפה עם חומוס 2953 גיריות האש 3028
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 13:45

קטגוריה: ילדים ז  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 2

THE LIONS E.Y 2912 גיא פרי 3025
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 13:45

קטגוריה: ילדים ז  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 3

got your ankles whitey 2837 התינוקות 2939
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 13:45

קטגוריה: ילדים ז  
בית: בית 4  
מגרש: מגרש 4

מחסלי השווארמות 2987 הרדי ושות׳ 2780
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 13:45

קטגוריה: ילדים ז  
בית: בית 5  
מגרש: מגרש 5

א-ב-ג-ד 2835 בלו בויס 2854
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 13:45

קטגוריה: ילדים ז  
בית: בית 6  
מגרש: מגרש 6

The gagamels 2986 taem zohar 3071
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 13:45

קטגוריה: ילדים ז  
בית: בית 7  
מגרש: מגרש 7

נאפו ראש העין 2813 מוריסס 3111
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 13:45

קטגוריה: ילדים ז  
בית: בית 8  
מגרש: מגרש 8

חברים בחווה 2754 החומוסיה 2856
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 13:45

קטגוריה: ילדים ז  
בית: בית 9  
מגרש: מגרש 9

אריאל גינזבורסקי 3078 עמית הראל 3083
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 13:45

קטגוריה: ילדים ז  
בית: בית 10  
מגרש: מגרש 10

הראל לייפרמן 2995 נייקי 2882
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 13:45

קטגוריה: ילדים ז  
בית: בית 11  
מגרש: מגרש 11

הגמד והענק 3056 הנגרים 2850
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 13:45

קטגוריה: ילדים ז  
בית: בית 12  
מגרש: מגרש 12

יובל כץ 3080 הדרדסים 3084
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 13:45

קטגוריה: ילדים ז  
בית: בית 13  
מגרש: מגרש 13

צבי הנינג'ה 2836 אופק אטיה 3017
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 13:45

קטגוריה: ילדים ז  
בית: בית 14  
מגרש: מגרש 14

עידן אסקרוב 3077 המכבים 2763
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 13:45

קטגוריה: ילדים ז  
בית: בית 15  
מגרש: מגרש 15

טל בילו 2994 התינוקות של במבה 2971
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 13:45

עמותת בני הרצליה
עוצמה
נאפיס

איגוד הכדורסל
משרד התרבות והספורט
עיריית הרצליה

צבר ספורט
שבוע הספורט
70 שנה לישראל

לודוס מתקני ספורט
Peak
ונילה
3X3
ווילסון
fix feet

5gunners

© 2019 - הקמת אתר ואפליקציה איזימדיה בע"מ