רשימת קבוצות בסטריטבול הרצליה 2019נמצאו 5 קבוצות
שם קבוצהמספר קבוצהשם קטגוריה
שכונה3237נערות
האמרגן מס'1 נפרד3365נערות
עמית הלמן3366נערות
TNY3506נערות
אבן יהודה3544נערות