שם הקבוצה: וויליהם היל (2675)

שחקנים

אור בורנשטיין
עופר כץ
אלעד לטוביץ
אפי פלג
יאיר אליצור

משחקים