שם הקבוצה: הפיזדייצים (2601)

שחקנים

ליאור כרמיל
שחר בן צור
תומר ארמי

משחקים