סטריטבול הרצליה 2018


מעודכן לשעה: 17:35:53

קטגוריה: קטסל בנים ו  
בית: בית 15  
מגרש: מגרש 15

שם מקורי 3140 בן צבי 2860
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 12:00

קטגוריה: קטסל בנים ו  
בית: בית 15  
מגרש: מגרש 16

הטפרים 3142 הגריזלים 2810
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 12:00

קטגוריה: קטסל בנים ו  
בית: בית 15  
מגרש: מגרש 15

בן צבי 2860 הטפרים 3142
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 12:20

קטגוריה: קטסל בנים ו  
בית: בית 15  
מגרש: מגרש 16

הגריזלים 2810 שם מקורי 3140
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 12:20

קטגוריה: קטסל בנים ו  
בית: בית 15  
מגרש: מגרש 15

שם מקורי 3140 הטפרים 3142
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 12:40

קטגוריה: קטסל בנים ו  
בית: בית 15  
מגרש: מגרש 16

בן צבי 2860 הגריזלים 2810
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 12:40

עמותת בני הרצליה
עוצמה
נאפיס

איגוד הכדורסל
משרד התרבות והספורט
עיריית הרצליה

צבר ספורט
שבוע הספורט
70 שנה לישראל

לודוס מתקני ספורט
Peak
ונילה
3X3
ווילסון
fix feet

5gunners

© 2018 - הקמת אתר ואפליקציה איזימדיה בע"מ