סטריטבול הרצליה 2018


מעודכן לשעה: 17:36:51

קטגוריה: קטסל בנים ו  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 1

אריאל אביאב 2879 הוינרים 2895
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 12:00

קטגוריה: קטסל בנים ו  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 1

אריאל אביאב 2879 אריות 2880
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 12:20

קטגוריה: קטסל בנים ו  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 1

הוינרים 2895 אריות 2880
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 12:40

עמותת בני הרצליה
עוצמה
נאפיס

איגוד הכדורסל
משרד התרבות והספורט
עיריית הרצליה

צבר ספורט
שבוע הספורט
70 שנה לישראל

לודוס מתקני ספורט
Peak
ונילה
3X3
ווילסון
fix feet

5gunners

© 2018 - הקמת אתר ואפליקציה איזימדיה בע"מ