סטריטבול הרצליה 2019


מעודכן לשעה: 11:20:16

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 3

חצילים 3441 גוהר 3340
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 20:00

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 4

האולמקות 3404 אורנים backcourt 3317
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 20:00

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 5

קליל אוניל 3502 החצי תימנים 3448
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 20:00

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 4  
מגרש: מגרש 6

shaqtin a fool 3492 Altiteam 3240
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 20:00

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 5  
מגרש: מגרש 7

הנוקמים 3465 עמית הלמן 3497
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 20:00

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 5  
מגרש: מגרש 8

קרקרה 3387 עידן שלם מכה שנית 3571
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 20:00

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 6  
מגרש: מגרש 9

אמאללהה 3383 גבעת חלפון 3367
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 20:00

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 6  
מגרש: מגרש 10

לילו 3511 ערן מור 3414
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 20:00

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 7  
מגרש: מגרש 11

הכוכבים של ויקי 3399 HOLON STARS 3445
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 20:00

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 7  
מגרש: מגרש 12

מכבי רפאל 3495 היוצאים מגדרם 3454
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 20:00

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 8  
מגרש: מגרש 13

Team kowalsky 3543 Shaqtin a fool 3313
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 20:00

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 3

תשבע 3400 וייט ווקרס 3369
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 20:20

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 4

שם גיל תחביבים 3531 בטטות בלי כסף 3220
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 20:20

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 5

חבורה של תינוקות 3477 הענן 3579
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 20:20

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 4  
מגרש: מגרש 6

צבי הנינג'ה 3413 Dreamville 3396
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 20:20

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 5  
מגרש: מגרש 7

הנוקמים 3465 קרקרה 3387
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 20:20

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 5  
מגרש: מגרש 8

Fear de ofir 3564 עמית הלמן 3497
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 20:20

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 6  
מגרש: מגרש 9

אמאללהה 3383 לילו 3511
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 20:20

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 6  
מגרש: מגרש 10

Swagyland 3489 גבעת חלפון 3367
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 20:20

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 7  
מגרש: מגרש 11

הכוכבים של ויקי 3399 מכבי רפאל 3495
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 20:20

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 7  
מגרש: מגרש 12

התפוזים 3311 HOLON STARS 3445
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 20:20

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 8  
מגרש: מגרש 13

הנגרים 3392 GGR 3457
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 20:20

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 3

וייט ווקרס 3369 חצילים 3441
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 20:40

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 4

בטטות בלי כסף 3220 האולמקות 3404
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 20:40

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 5

הענן 3579 קליל אוניל 3502
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 20:40

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 4  
מגרש: מגרש 6

Dreamville 3396 shaqtin a fool 3492
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 20:40

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 5  
מגרש: מגרש 7

עידן שלם מכה שנית 3571 Fear de ofir 3564
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 20:40

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 5  
מגרש: מגרש 8

קרקרה 3387 עמית הלמן 3497
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 20:40

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 6  
מגרש: מגרש 9

ערן מור 3414 Swagyland 3489
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 20:40

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 6  
מגרש: מגרש 10

לילו 3511 גבעת חלפון 3367
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 20:40

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 7  
מגרש: מגרש 11

היוצאים מגדרם 3454 התפוזים 3311
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 20:40

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 7  
מגרש: מגרש 12

מכבי רפאל 3495 HOLON STARS 3445
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 20:40

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 8  
מגרש: מגרש 13

GGR 3457 Team kowalsky 3543
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 20:40

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 3

גוהר 3340 תשבע 3400
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 21:00

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 4

אורנים backcourt 3317 שם גיל תחביבים 3531
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 21:00

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 5

החצי תימנים 3448 חבורה של תינוקות 3477
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 21:00

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 4  
מגרש: מגרש 6

Altiteam 3240 צבי הנינג'ה 3413
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 21:00

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 5  
מגרש: מגרש 7

קרקרה 3387 Fear de ofir 3564
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 21:00

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 5  
מגרש: מגרש 8

הנוקמים 3465 עידן שלם מכה שנית 3571
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 21:00

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 6  
מגרש: מגרש 9

לילו 3511 Swagyland 3489
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 21:00

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 6  
מגרש: מגרש 10

אמאללהה 3383 ערן מור 3414
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 21:00

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 7  
מגרש: מגרש 11

מכבי רפאל 3495 התפוזים 3311
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 21:00

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 7  
מגרש: מגרש 12

הכוכבים של ויקי 3399 היוצאים מגדרם 3454
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 21:00

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 8  
מגרש: מגרש 13

Shaqtin a fool 3313 הנגרים 3392
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 21:00

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 3

חצילים 3441 תשבע 3400
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 21:20

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 4

האולמקות 3404 שם גיל תחביבים 3531
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 21:20

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 5

קליל אוניל 3502 חבורה של תינוקות 3477
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 21:20

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 4  
מגרש: מגרש 6

shaqtin a fool 3492 צבי הנינג'ה 3413
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 21:20

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 5  
מגרש: מגרש 7

עמית הלמן 3497 עידן שלם מכה שנית 3571
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 21:20

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 5  
מגרש: מגרש 8

הנוקמים 3465 Fear de ofir 3564
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 21:20

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 6  
מגרש: מגרש 9

גבעת חלפון 3367 ערן מור 3414
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 21:20

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 6  
מגרש: מגרש 10

אמאללהה 3383 Swagyland 3489
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 21:20

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 7  
מגרש: מגרש 11

HOLON STARS 3445 היוצאים מגדרם 3454
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 21:20

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 7  
מגרש: מגרש 12

הכוכבים של ויקי 3399 התפוזים 3311
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 21:20

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 8  
מגרש: מגרש 13

Team kowalsky 3543 הנגרים 3392
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 21:20

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 3

גוהר 3340 וייט ווקרס 3369
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 21:40

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 4

אורנים backcourt 3317 בטטות בלי כסף 3220
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 21:40

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 5

החצי תימנים 3448 הענן 3579
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 21:40

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 4  
מגרש: מגרש 6

Altiteam 3240 Dreamville 3396
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 21:40

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 8  
מגרש: מגרש 13

Shaqtin a fool 3313 GGR 3457
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 21:40

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 3

וייט ווקרס 3369 האולמקות 3404
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 17:30

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 4

אורנים backcourt 3317 תשבע 3400
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 17:30

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 5

החצי תימנים 3448 Altiteam 3240
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 17:30

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 6

קליל אוניל 3502 צבי הנינג'ה 3413
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 17:30

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 7

עידן שלם מכה שנית 3571 אמאללהה 3383
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 17:30

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 8

Fear de ofir 3564 גבעת חלפון 3367
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 17:30

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 9

מכבי רפאל 3495 GGR 3457
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 17:30

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 10

התפוזים 3311 Team kowalsky 3543
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 17:30

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 5

אורנים backcourt 3317 צבי הנינג'ה 3413
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 19:00

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 6

החצי תימנים 3448 האולמקות 3404
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 19:00

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 7

עידן שלם מכה שנית 3571 Team kowalsky 3543
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 19:00

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 8

גבעת חלפון 3367 מכבי רפאל 3495
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 19:00

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 5

האולמקות 3404 גבעת חלפון 3367
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 19:30

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 6

עידן שלם מכה שנית 3571 צבי הנינג'ה 3413
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 19:30

קטגוריה: בוגרים  
שלב: גמר
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 7

עידן שלם מכה שנית 3571 גבעת חלפון 3367
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 20:00

עמותת בני הרצליה
עוצמה
נאפיס

איגוד הכדורסל
משרד התרבות והספורט
עיריית הרצליה

צבר ספורט
וניליה
קול הרצליה

3X3
5gunners
5gunners


© 2019 - הקמת אתר ואפליקציה איזימדיה בע"מ