סטריטבול הרצליה 2019


מעודכן לשעה: 11:12:31

קטגוריה: בוגרות  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 1

נועה פוירשטיין 3435 דגנית מוהל 3577
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 20:00

קטגוריה: בוגרות  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 2

לימונים 3438 לוינשטיין 3449
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 20:00

קטגוריה: בוגרות  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 1

נועה פוירשטיין 3435 בננות 3443
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 20:20

קטגוריה: בוגרות  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 2

שיר וינברג 3578 חתיאריות 3548
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 20:20

קטגוריה: בוגרות  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 1

דגנית מוהל 3577 בננות 3443
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 20:40

קטגוריה: בוגרות  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 2

חתיאריות 3548 לימונים 3438
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 20:40

קטגוריה: בוגרות  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 2

לוינשטיין 3449 שיר וינברג 3578
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 21:00

קטגוריה: בוגרות  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 2

לימונים 3438 שיר וינברג 3578
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 21:20

קטגוריה: בוגרות  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 2

לוינשטיין 3449 חתיאריות 3548
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 21:40

קטגוריה: בוגרות  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 1

בננות 3443 שיר וינברג 3578
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 17:30

קטגוריה: בוגרות  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 2

לימונים 3438 נועה פוירשטיין 3435
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 17:30

קטגוריה: בוגרות  
שלב: גמר
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 8

בננות 3443 נועה פוירשטיין 3435
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 20:00

עמותת בני הרצליה
עוצמה
נאפיס

איגוד הכדורסל
משרד התרבות והספורט
עיריית הרצליה

צבר ספורט
וניליה
קול הרצליה

3X3
5gunners
5gunners


© 2019 - הקמת אתר ואפליקציה איזימדיה בע"מ