סטריטבול הרצליה 2019


מעודכן לשעה: 11:11:45

קטגוריה: נוער  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 11

יותם בן משה 3576 שוקולית 3452
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 18:00

קטגוריה: נוער  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 12

שפשפות בת ים 3433 הבלתי טמאים 3554
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 18:00

קטגוריה: נוער  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 13

המחוזניקים 3471 מה איתנו 3507
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 18:00

קטגוריה: נוער  
בית: בית 4  
מגרש: מגרש 14

street fighters 3553 כולנו אלון ידין 3524
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 18:00

קטגוריה: נוער  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 11

יותם בן משה 3576 Thunder 3526
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 18:20

קטגוריה: נוער  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 12

שפשפות בת ים 3433 אלוני המלך 3556
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 18:20

קטגוריה: נוער  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 13

המחוזניקים 3471 סינדרלה 3503
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 18:20

קטגוריה: נוער  
בית: בית 4  
מגרש: מגרש 14

The White Walkers 3557 לא חשוב שמות 3538
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 18:20

קטגוריה: נוער  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 11

שוקולית 3452 Thunder 3526
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 18:40

קטגוריה: נוער  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 12

הבלתי טמאים 3554 אלוני המלך 3556
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 18:40

קטגוריה: נוער  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 13

מה איתנו 3507 סינדרלה 3503
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 18:40

קטגוריה: נוער  
בית: בית 4  
מגרש: מגרש 14

לא חשוב שמות 3538 street fighters 3553
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 18:40

קטגוריה: נוער  
בית: בית 4  
מגרש: מגרש 14

כולנו אלון ידין 3524 The White Walkers 3557
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 19:00

קטגוריה: נוער  
בית: בית 4  
מגרש: מגרש 14

street fighters 3553 The White Walkers 3557
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 19:20

קטגוריה: נוער  
בית: בית 4  
מגרש: מגרש 14

כולנו אלון ידין 3524 לא חשוב שמות 3538
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 19:40

קטגוריה: נוער  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 1

שוקולית 3452 שפשפות בת ים 3433
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 19:00

קטגוריה: נוער  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 2

הבלתי טמאים 3554 יותם בן משה 3576
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 19:00

קטגוריה: נוער  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 3

מה איתנו 3507 לא חשוב שמות 3538
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 19:00

קטגוריה: נוער  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 4

המחוזניקים 3471 כולנו אלון ידין 3524
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 19:00

קטגוריה: נוער  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 7

שוקולית 3452 לא חשוב שמות 3538
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 19:30

קטגוריה: נוער  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 8

המחוזניקים 3471 יותם בן משה 3576
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 19:30

קטגוריה: נוער  
שלב: גמר
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 5

המחוזניקים 3471 לא חשוב שמות 3538
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 20:00

עמותת בני הרצליה
עוצמה
נאפיס

איגוד הכדורסל
משרד התרבות והספורט
עיריית הרצליה

צבר ספורט
וניליה
קול הרצליה

3X3
5gunners
5gunners


© 2019 - הקמת אתר ואפליקציה איזימדיה בע"מ