סטריטבול הרצליה 2019


מעודכן לשעה: 12:42:59

קטגוריה: נערות  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 15

עמית הלמן 3366 TNY 3506
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 18:00

קטגוריה: נערות  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 16

האמרגן מס'1 נפרד 3365 אבן יהודה 3544
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 18:00

קטגוריה: נערות  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 15

עמית הלמן 3366 האמרגן מס'1 נפרד 3365
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 18:20

קטגוריה: נערות  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 16

שכונה 3237 TNY 3506
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 18:20

קטגוריה: נערות  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 15

אבן יהודה 3544 שכונה 3237
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 18:40

קטגוריה: נערות  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 16

האמרגן מס'1 נפרד 3365 TNY 3506
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 18:40

קטגוריה: נערות  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 15

האמרגן מס'1 נפרד 3365 שכונה 3237
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 19:00

קטגוריה: נערות  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 16

עמית הלמן 3366 אבן יהודה 3544
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 19:00

קטגוריה: נערות  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 15

TNY 3506 אבן יהודה 3544
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 19:20

קטגוריה: נערות  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 16

עמית הלמן 3366 שכונה 3237
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 19:20

קטגוריה: נערות  
שלב: גמר
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 6

שכונה 3237 עמית הלמן 3366
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 20:00

עמותת בני הרצליה
עוצמה
נאפיס

איגוד הכדורסל
משרד התרבות והספורט
עיריית הרצליה

צבר ספורט
וניליה
קול הרצליה

3X3
5gunners
5gunners


© 2019 - הקמת אתר ואפליקציה איזימדיה בע"מ