סטריטבול הרצליה 2019


מעודכן לשעה: 12:00:24

קטגוריה: נערים י  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 7

חומוס ציפס בלי סלט 3546 הקציצות 3373
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 18:00

קטגוריה: נערים י  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 8

נמו וקרפיוני הברק 3517 רון חממה 3334
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 18:00

קטגוריה: נערים י  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 9

קרוננברג ולורדי הגינה 3437 street flash 3520
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 18:00

קטגוריה: נערים י  
בית: בית 4  
מגרש: מגרש 10

יאיר עזני 3575 טופי ליבי הקאמבק 3335
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 18:00

קטגוריה: נערים י  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 7

חומוס ציפס בלי סלט 3546 המפציצים 3336
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 18:20

קטגוריה: נערים י  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 8

נמו וקרפיוני הברק 3517 LAKERS 3555
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 18:20

קטגוריה: נערים י  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 9

קרוננברג ולורדי הגינה 3437 יובל פוקס 3574
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 18:20

קטגוריה: נערים י  
בית: בית 4  
מגרש: מגרש 10

יאיר עזני 3575 ליאור כהן 3337
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 18:20

קטגוריה: נערים י  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 7

הקציצות 3373 המפציצים 3336
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 18:40

קטגוריה: נערים י  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 8

רון חממה 3334 LAKERS 3555
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 18:40

קטגוריה: נערים י  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 9

street flash 3520 יובל פוקס 3574
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 18:40

קטגוריה: נערים י  
בית: בית 4  
מגרש: מגרש 10

טופי ליבי הקאמבק 3335 ליאור כהן 3337
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 18:40

קטגוריה: נערים י  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 1

המפציצים 3336 LAKERS 3555
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 18:30

קטגוריה: נערים י  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 2

רון חממה 3334 הקציצות 3373
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 18:30

קטגוריה: נערים י  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 3

street flash 3520 ליאור כהן 3337
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 18:30

קטגוריה: נערים י  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 4

יובל פוקס 3574 טופי ליבי הקאמבק 3335
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 18:30

קטגוריה: נערים י  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 9

המפציצים 3336 יובל פוקס 3574
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 19:30

קטגוריה: נערים י  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 10

street flash 3520 הקציצות 3373
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 19:30

קטגוריה: נערים י  
שלב: גמר
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 4

המפציצים 3336 הקציצות 3373
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 20:00

עמותת בני הרצליה
עוצמה
נאפיס

איגוד הכדורסל
משרד התרבות והספורט
עיריית הרצליה

צבר ספורט
וניליה
קול הרצליה

3X3
5gunners
5gunners


© 2019 - הקמת אתר ואפליקציה איזימדיה בע"מ