סטריטבול הרצליה 2019


מעודכן לשעה: 11:37:43

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 1

צריך שם 3442 About To Embarrass You 3519
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 18:00

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 2

Street fighter 3527 The Assassins 3488
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 18:00

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 3

המסלסלים 3541 הג'ינג'ים 3552
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 18:00

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 4

השדים הכתומים 3447 אגדות הכדורסל 3364
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 18:00

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 4  
מגרש: מגרש 5

עופרי לנס 3569 המנצחים 3523
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 18:00

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 4  
מגרש: מגרש 6

ראש טוב הכול טוב 3363 הנינג'ות 3314
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 18:00

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 1

כוכב ראשון 3566 השדים מאלזה לוריין 3362
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 18:20

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 2

הקטקטים 3453 המלאכיות של אור 3418
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 18:20

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 3

המסלסלים 3541 השדים הכתומים 3447
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 18:20

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 4

הנספחים של אהוד 3540 הג'ינג'ים 3552
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 18:20

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 4  
מגרש: מגרש 5

עופרי לנס 3569 ראש טוב הכול טוב 3363
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 18:20

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 4  
מגרש: מגרש 6

ג'לי 3376 המנצחים 3523
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 18:20

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 1

השדים מאלזה לוריין 3362 צריך שם 3442
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 18:40

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 2

המלאכיות של אור 3418 Street fighter 3527
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 18:40

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 3

אגדות הכדורסל 3364 הנספחים של אהוד 3540
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 18:40

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 4

השדים הכתומים 3447 הג'ינג'ים 3552
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 18:40

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 4  
מגרש: מגרש 5

הנינג'ות 3314 ג'לי 3376
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 18:40

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 4  
מגרש: מגרש 6

ראש טוב הכול טוב 3363 המנצחים 3523
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 18:40

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 1

About To Embarrass You 3519 כוכב ראשון 3566
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 19:00

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 2

The Assassins 3488 הקטקטים 3453
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 19:00

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 3

השדים הכתומים 3447 הנספחים של אהוד 3540
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 19:00

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 4

המסלסלים 3541 אגדות הכדורסל 3364
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 19:00

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 4  
מגרש: מגרש 5

ראש טוב הכול טוב 3363 ג'לי 3376
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 19:00

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 4  
מגרש: מגרש 6

עופרי לנס 3569 הנינג'ות 3314
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 19:00

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 1

צריך שם 3442 כוכב ראשון 3566
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 19:20

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 2

Street fighter 3527 הקטקטים 3453
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 19:20

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 3

הג'ינג'ים 3552 אגדות הכדורסל 3364
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 19:20

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 4

המסלסלים 3541 הנספחים של אהוד 3540
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 19:20

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 4  
מגרש: מגרש 5

המנצחים 3523 הנינג'ות 3314
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 19:20

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 4  
מגרש: מגרש 6

עופרי לנס 3569 ג'לי 3376
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 19:20

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 1

About To Embarrass You 3519 השדים מאלזה לוריין 3362
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 19:40

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 2

The Assassins 3488 המלאכיות של אור 3418
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 24/05/2019   |   שעה: 19:40

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 5

כוכב ראשון 3566 המלאכיות של אור 3418
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 18:30

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 6

Street fighter 3527 About To Embarrass You 3519
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 18:30

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 7

השדים הכתומים 3447 ג'לי 3376
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 18:30

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 8

המסלסלים 3541 הנינג'ות 3314
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 18:30

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 11

כוכב ראשון 3566 הנינג'ות 3314
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 19:30

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 12

השדים הכתומים 3447 Street fighter 3527
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 19:30

קטגוריה: נערים ט  
שלב: גמר
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 3

כוכב ראשון 3566 השדים הכתומים 3447
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 20:00

עמותת בני הרצליה
עוצמה
נאפיס

איגוד הכדורסל
משרד התרבות והספורט
עיריית הרצליה

צבר ספורט
וניליה
קול הרצליה

3X3
5gunners
5gunners


© 2019 - הקמת אתר ואפליקציה איזימדיה בע"מ