סטריטבול הרצליה 2019


מעודכן לשעה: 11:16:30

קטגוריה: ילדות ז-ח  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 13

הדרדסיות 3281 הרמת שרוניות 3473
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 12:00

קטגוריה: ילדות ז-ח  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 14

שני קינטרו 3282 איזי 3468
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 12:00

קטגוריה: ילדות ז-ח  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 15

היודיות 3265 שטרודל 3500
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 12:00

קטגוריה: ילדות ז-ח  
בית: בית 4  
מגרש: מגרש 16

פנתרות שחורות 3412 גאיה איטין 3493
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 12:00

קטגוריה: ילדות ז-ח  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 13

הדרדסיות 3281 M.T 3280
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 12:20

קטגוריה: ילדות ז-ח  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 14

שני קינטרו 3282 THE INVINCIBLE 3247
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 12:20

קטגוריה: ילדות ז-ח  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 15

היודיות 3265 גל רביב 3416
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 12:20

קטגוריה: ילדות ז-ח  
בית: בית 4  
מגרש: מגרש 16

פנתרות שחורות 3412 שם מקורי 3264
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 12:20

קטגוריה: ילדות ז-ח  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 13

הרמת שרוניות 3473 M.T 3280
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 12:40

קטגוריה: ילדות ז-ח  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 14

איזי 3468 THE INVINCIBLE 3247
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 12:40

קטגוריה: ילדות ז-ח  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 15

שטרודל 3500 גל רביב 3416
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 12:40

קטגוריה: ילדות ז-ח  
בית: בית 4  
מגרש: מגרש 16

גאיה איטין 3493 שם מקורי 3264
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 12:40

קטגוריה: ילדות ז-ח  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 1

הרמת שרוניות 3473 THE INVINCIBLE 3247
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 18:00

קטגוריה: ילדות ז-ח  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 2

שני קינטרו 3282 הדרדסיות 3281
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 18:00

קטגוריה: ילדות ז-ח  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 3

שטרודל 3500 גאיה איטין 3493
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 18:00

קטגוריה: ילדות ז-ח  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 4

גל רביב 3416 שם מקורי 3264
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 18:00

קטגוריה: ילדות ז-ח  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 1

הרמת שרוניות 3473 גל רביב 3416
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 19:30

קטגוריה: ילדות ז-ח  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 2

שטרודל 3500 שני קינטרו 3282
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 19:30

קטגוריה: ילדות ז-ח  
שלב: גמר
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 12

הרמת שרוניות 3473 שטרודל 3500
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 20:00

עמותת בני הרצליה
עוצמה
נאפיס

איגוד הכדורסל
משרד התרבות והספורט
עיריית הרצליה

צבר ספורט
וניליה
קול הרצליה

3X3
5gunners
5gunners


© 2019 - הקמת אתר ואפליקציה איזימדיה בע"מ