סטריטבול הרצליה 2019


מעודכן לשעה: 11:12:19

קטגוריה: ילדים ח  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 5

יאנג חיים 3276 שודדי הכדורים 3211
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 10:00

קטגוריה: ילדים ח  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 6

פישוטו חזק עכשיו 3499 ש.ד.ר 3421
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 10:00

קטגוריה: ילדים ח  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 7

יונתן טל 3310 דונאטלו 3312
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 10:00

קטגוריה: ילדים ח  
בית: בית 4  
מגרש: מגרש 8

הסנדלרים 3322 השממיות המסוממות 3476
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 10:00

קטגוריה: ילדים ח  
בית: בית 5  
מגרש: מגרש 9

The lions 3375 אנחנו כאן בשביל הגופייה 3558
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 10:00

קטגוריה: ילדים ח  
בית: בית 6  
מגרש: מגרש 10

החניכים של איתי 3550 השדים של נאור 3359
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 10:00

קטגוריה: ילדים ח  
בית: בית 7  
מגרש: מגרש 12

גולדן סטריט 3549 רמת השרון 3521
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 10:00

קטגוריה: ילדים ח  
בית: בית 7  
מגרש: מגרש 13

Hotsauce 3513 specialedition 3250
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 10:00

קטגוריה: ילדים ח  
בית: בית 8  
מגרש: מגרש 14

הצהובים מהרצליה 3360 SIKA YOU THOUGHT 3277
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 10:00

קטגוריה: ילדים ח  
בית: בית 8  
מגרש: מגרש 15

השוורים 3458 LIVERPOOL 3358
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 10:00

קטגוריה: ילדים ח  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 5

2,3 פולג 3535 האריות מראשון 3478
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 10:20

קטגוריה: ילדים ח  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 6

בנה 3537 א-ב-ג-ד 3279
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 10:20

קטגוריה: ילדים ח  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 7

צידי הפוקימונים 3536 סבתא שלי קולעת יותר טוב 3572
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 10:20

קטגוריה: ילדים ח  
בית: בית 4  
מגרש: מגרש 8

משפחת שווץ 3278 The Lions e.y 3378
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 10:20

קטגוריה: ילדים ח  
בית: בית 5  
מגרש: מגרש 9

הגודיז 3455 הצדיקים 3356
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 10:20

קטגוריה: ילדים ח  
בית: בית 6  
מגרש: מגרש 10

הרומסים 3355 יונתן אבן שני 3370
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 10:20

קטגוריה: ילדים ח  
בית: בית 7  
מגרש: מגרש 12

גולדן סטריט 3549 Hotsauce 3513
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 10:20

קטגוריה: ילדים ח  
בית: בית 7  
מגרש: מגרש 13

בני הרצליה 3357 רמת השרון 3521
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 10:20

קטגוריה: ילדים ח  
בית: בית 8  
מגרש: מגרש 14

הצהובים מהרצליה 3360 השוורים 3458
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 10:20

קטגוריה: ילדים ח  
בית: בית 8  
מגרש: מגרש 15

הקילרים 3509 SIKA YOU THOUGHT 3277
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 10:20

קטגוריה: ילדים ח  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 5

האריות מראשון 3478 יאנג חיים 3276
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 10:40

קטגוריה: ילדים ח  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 6

א-ב-ג-ד 3279 פישוטו חזק עכשיו 3499
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 10:40

קטגוריה: ילדים ח  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 7

סבתא שלי קולעת יותר טוב 3572 יונתן טל 3310
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 10:40

קטגוריה: ילדים ח  
בית: בית 4  
מגרש: מגרש 8

The Lions e.y 3378 הסנדלרים 3322
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 10:40

קטגוריה: ילדים ח  
בית: בית 5  
מגרש: מגרש 9

הצדיקים 3356 The lions 3375
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 10:40

קטגוריה: ילדים ח  
בית: בית 6  
מגרש: מגרש 10

יונתן אבן שני 3370 החניכים של איתי 3550
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 10:40

קטגוריה: ילדים ח  
בית: בית 7  
מגרש: מגרש 12

specialedition 3250 בני הרצליה 3357
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 10:40

קטגוריה: ילדים ח  
בית: בית 7  
מגרש: מגרש 13

Hotsauce 3513 רמת השרון 3521
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 10:40

קטגוריה: ילדים ח  
בית: בית 8  
מגרש: מגרש 14

LIVERPOOL 3358 הקילרים 3509
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 10:40

קטגוריה: ילדים ח  
בית: בית 8  
מגרש: מגרש 15

השוורים 3458 SIKA YOU THOUGHT 3277
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 10:40

קטגוריה: ילדים ח  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 5

שודדי הכדורים 3211 2,3 פולג 3535
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 11:00

קטגוריה: ילדים ח  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 6

ש.ד.ר 3421 בנה 3537
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 11:00

קטגוריה: ילדים ח  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 7

דונאטלו 3312 צידי הפוקימונים 3536
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 11:00

קטגוריה: ילדים ח  
בית: בית 4  
מגרש: מגרש 8

השממיות המסוממות 3476 משפחת שווץ 3278
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 11:00

קטגוריה: ילדים ח  
בית: בית 5  
מגרש: מגרש 9

אנחנו כאן בשביל הגופייה 3558 הגודיז 3455
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 11:00

קטגוריה: ילדים ח  
בית: בית 6  
מגרש: מגרש 10

השדים של נאור 3359 הרומסים 3355
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 11:00

קטגוריה: ילדים ח  
בית: בית 7  
מגרש: מגרש 12

Hotsauce 3513 בני הרצליה 3357
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 11:00

קטגוריה: ילדים ח  
בית: בית 7  
מגרש: מגרש 13

גולדן סטריט 3549 specialedition 3250
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 11:00

קטגוריה: ילדים ח  
בית: בית 8  
מגרש: מגרש 14

השוורים 3458 הקילרים 3509
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 11:00

קטגוריה: ילדים ח  
בית: בית 8  
מגרש: מגרש 15

הצהובים מהרצליה 3360 LIVERPOOL 3358
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 11:00

קטגוריה: ילדים ח  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 5

יאנג חיים 3276 2,3 פולג 3535
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 11:20

קטגוריה: ילדים ח  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 6

פישוטו חזק עכשיו 3499 בנה 3537
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 11:20

קטגוריה: ילדים ח  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 7

יונתן טל 3310 צידי הפוקימונים 3536
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 11:20

קטגוריה: ילדים ח  
בית: בית 4  
מגרש: מגרש 8

הסנדלרים 3322 משפחת שווץ 3278
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 11:20

קטגוריה: ילדים ח  
בית: בית 5  
מגרש: מגרש 9

The lions 3375 הגודיז 3455
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 11:20

קטגוריה: ילדים ח  
בית: בית 6  
מגרש: מגרש 10

החניכים של איתי 3550 הרומסים 3355
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 11:20

קטגוריה: ילדים ח  
בית: בית 7  
מגרש: מגרש 12

רמת השרון 3521 specialedition 3250
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 11:20

קטגוריה: ילדים ח  
בית: בית 7  
מגרש: מגרש 13

גולדן סטריט 3549 בני הרצליה 3357
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 11:20

קטגוריה: ילדים ח  
בית: בית 8  
מגרש: מגרש 14

SIKA YOU THOUGHT 3277 LIVERPOOL 3358
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 11:20

קטגוריה: ילדים ח  
בית: בית 8  
מגרש: מגרש 15

הצהובים מהרצליה 3360 הקילרים 3509
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 11:20

קטגוריה: ילדים ח  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 5

שודדי הכדורים 3211 האריות מראשון 3478
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 11:40

קטגוריה: ילדים ח  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 6

ש.ד.ר 3421 א-ב-ג-ד 3279
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 11:40

קטגוריה: ילדים ח  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 7

דונאטלו 3312 סבתא שלי קולעת יותר טוב 3572
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 11:40

קטגוריה: ילדים ח  
בית: בית 4  
מגרש: מגרש 8

השממיות המסוממות 3476 The Lions e.y 3378
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 11:40

קטגוריה: ילדים ח  
בית: בית 5  
מגרש: מגרש 9

אנחנו כאן בשביל הגופייה 3558 הצדיקים 3356
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 11:40

קטגוריה: ילדים ח  
בית: בית 6  
מגרש: מגרש 10

השדים של נאור 3359 יונתן אבן שני 3370
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 11:40

קטגוריה: ילדים ח  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 1

2,3 פולג 3535 ש.ד.ר 3421
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 17:00

קטגוריה: ילדים ח  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 2

א-ב-ג-ד 3279 האריות מראשון 3478
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 17:00

קטגוריה: ילדים ח  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 3

דונאטלו 3312 הסנדלרים 3322
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 17:00

קטגוריה: ילדים ח  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 4

סבתא שלי קולעת יותר טוב 3572 The Lions e.y 3378
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 17:00

קטגוריה: ילדים ח  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 5

The lions 3375 הרומסים 3355
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 17:00

קטגוריה: ילדים ח  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 6

הצדיקים 3356 החניכים של איתי 3550
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 17:00

קטגוריה: ילדים ח  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 7

specialedition 3250 הקילרים 3509
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 17:00

קטגוריה: ילדים ח  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 8

בני הרצליה 3357 SIKA YOU THOUGHT 3277
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 17:00

קטגוריה: ילדים ח  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 9

א-ב-ג-ד 3279 סבתא שלי קולעת יותר טוב 3572
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 18:30

קטגוריה: ילדים ח  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 10

דונאטלו 3312 ש.ד.ר 3421
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 18:30

קטגוריה: ילדים ח  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 11

החניכים של איתי 3550 בני הרצליה 3357
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 18:30

קטגוריה: ילדים ח  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 12

הרומסים 3355 specialedition 3250
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 18:30

קטגוריה: ילדים ח  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 3

א-ב-ג-ד 3279 specialedition 3250
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 19:30

קטגוריה: ילדים ח  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 4

החניכים של איתי 3550 דונאטלו 3312
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 19:30

קטגוריה: ילדים ח  
שלב: גמר
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 2

א-ב-ג-ד 3279 החניכים של איתי 3550
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 20:00

עמותת בני הרצליה
עוצמה
נאפיס

איגוד הכדורסל
משרד התרבות והספורט
עיריית הרצליה

צבר ספורט
וניליה
קול הרצליה

3X3
5gunners
5gunners


© 2019 - הקמת אתר ואפליקציה איזימדיה בע"מ