סטריטבול הרצליה 2019


מעודכן לשעה: 11:19:37

קטגוריה: קטסל בנות ה-ו  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 11

WNBA 3259 אילות הכדורסלניות 3293
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 08:00

קטגוריה: קטסל בנות ה-ו  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 12

ע.ל.ע 3262 מכבי רמת חן 3432
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 08:00

קטגוריה: קטסל בנות ה-ו  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 13

GIRLS POWER 3257 לביאות 3266
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 08:00

קטגוריה: קטסל בנות ה-ו  
בית: בית 4  
מגרש: מגרש 14

הווינריות 3292 מני ממטרה 3407
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 08:00

קטגוריה: קטסל בנות ה-ו  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 11

WNBA 3259 בנות הרצליה 3267
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 08:20

קטגוריה: קטסל בנות ה-ו  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 12

ע.ל.ע 3262 THE WINNERS 3258
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 08:20

קטגוריה: קטסל בנות ה-ו  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 13

GIRLS POWER 3257 תאגט 3261
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 08:20

קטגוריה: קטסל בנות ה-ו  
בית: בית 4  
מגרש: מגרש 14

הווינריות 3292 הסטריות 3294
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 08:20

קטגוריה: קטסל בנות ה-ו  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 11

אילות הכדורסלניות 3293 בנות הרצליה 3267
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 08:40

קטגוריה: קטסל בנות ה-ו  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 12

מכבי רמת חן 3432 THE WINNERS 3258
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 08:40

קטגוריה: קטסל בנות ה-ו  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 13

לביאות 3266 תאגט 3261
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 08:40

קטגוריה: קטסל בנות ה-ו  
בית: בית 4  
מגרש: מגרש 14

מני ממטרה 3407 הסטריות 3294
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 08:40

קטגוריה: קטסל בנות ה-ו  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 9

בנות הרצליה 3267 מכבי רמת חן 3432
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 18:00

קטגוריה: קטסל בנות ה-ו  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 10

THE WINNERS 3258 WNBA 3259
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 18:00

קטגוריה: קטסל בנות ה-ו  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 11

לביאות 3266 מני ממטרה 3407
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 18:00

קטגוריה: קטסל בנות ה-ו  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 12

GIRLS POWER 3257 הסטריות 3294
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 18:00

קטגוריה: קטסל בנות ה-ו  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 13

בנות הרצליה 3267 GIRLS POWER 3257
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 19:30

קטגוריה: קטסל בנות ה-ו  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 14

לביאות 3266 THE WINNERS 3258
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 19:30

קטגוריה: קטסל בנות ה-ו  
שלב: גמר
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 11

בנות הרצליה 3267 לביאות 3266
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 20:00

עמותת בני הרצליה
עוצמה
נאפיס

איגוד הכדורסל
משרד התרבות והספורט
עיריית הרצליה

צבר ספורט
וניליה
קול הרצליה

3X3
5gunners
5gunners


© 2019 - הקמת אתר ואפליקציה איזימדיה בע"מ