סטריטבול הרצליה 2019


מעודכן לשעה: 11:12:25

קטגוריה: קטסל בנים ו  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 1

פוטטנים של צ'יקו 3510 The Killers 3215
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 12:00

קטגוריה: קטסל בנים ו  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 2

הקוטלים 3427 קטסל הוד השרון עידו-גיל-דור 3479
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 12:00

קטגוריה: קטסל בנים ו  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 3

החברה מהשפלה 3422 הסטארים 3470
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 12:00

קטגוריה: קטסל בנים ו  
בית: בית 4  
מגרש: מגרש 4

האריות 3297 The bad guys 3440
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 12:00

קטגוריה: קטסל בנים ו  
בית: בית 5  
מגרש: מגרש 5

מכבי גני תקווה 3401 "המכבים" 3423
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 12:00

קטגוריה: קטסל בנים ו  
בית: בית 5  
מגרש: מגרש 6

הסקילרים 3533 המכבים 3430
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 12:00

קטגוריה: קטסל בנים ו  
בית: בית 6  
מגרש: מגרש 7

הטורפים 3425 עידו אדרי 3287
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 12:00

קטגוריה: קטסל בנים ו  
בית: בית 6  
מגרש: מגרש 8

יונתן בן שלוש 3304 צמד של שלוש 3377
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 12:00

קטגוריה: קטסל בנים ו  
בית: בית 7  
מגרש: מגרש 9

ha barvazim 3565 נועם שוורץ 3397
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 12:00

קטגוריה: קטסל בנים ו  
בית: בית 7  
מגרש: מגרש 10

הילדים הכחולים 3361 המתאבדים 3563
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 12:00

קטגוריה: קטסל בנים ו  
בית: בית 8  
מגרש: מגרש 11

שזיפים 3379 Street legend 3486
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 12:00

קטגוריה: קטסל בנים ו  
בית: בית 8  
מגרש: מגרש 12

אריאל תישבי 3296 streetboys 3271
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 12:00

קטגוריה: קטסל בנים ו  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 1

הקרציות 3332 הכדורגלנים 3431
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 12:20

קטגוריה: קטסל בנים ו  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 2

THE MONKIS 3256 m.b.s 3398
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 12:20

קטגוריה: קטסל בנים ו  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 3

streetboys 3466 Team SB 3318
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 12:20

קטגוריה: קטסל בנים ו  
בית: בית 4  
מגרש: מגרש 4

גולדן סטייט 3295 גלעד סוקולוב 3288
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 12:20

קטגוריה: קטסל בנים ו  
בית: בית 5  
מגרש: מגרש 5

מכבי גני תקווה 3401 הסקילרים 3533
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 12:20

קטגוריה: קטסל בנים ו  
בית: בית 5  
מגרש: מגרש 6

A.P.W.N 3301 "המכבים" 3423
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 12:20

קטגוריה: קטסל בנים ו  
בית: בית 6  
מגרש: מגרש 7

הטורפים 3425 יונתן בן שלוש 3304
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 12:20

קטגוריה: קטסל בנים ו  
בית: בית 6  
מגרש: מגרש 8

החתיכים בהגזמה 3302 עידו אדרי 3287
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 12:20

קטגוריה: קטסל בנים ו  
בית: בית 7  
מגרש: מגרש 9

ha barvazim 3565 הילדים הכחולים 3361
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 12:20

קטגוריה: קטסל בנים ו  
בית: בית 7  
מגרש: מגרש 10

🏹🏀Hanters 3232 נועם שוורץ 3397
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 12:20

קטגוריה: קטסל בנים ו  
בית: בית 8  
מגרש: מגרש 11

שזיפים 3379 אריאל תישבי 3296
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 12:20

קטגוריה: קטסל בנים ו  
בית: בית 8  
מגרש: מגרש 12

Harlem 3522 Street legend 3486
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 12:20

קטגוריה: קטסל בנים ו  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 1

הכדורגלנים 3431 פוטטנים של צ'יקו 3510
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 12:40

קטגוריה: קטסל בנים ו  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 2

m.b.s 3398 הקוטלים 3427
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 12:40

קטגוריה: קטסל בנים ו  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 3

Team SB 3318 החברה מהשפלה 3422
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 12:40

קטגוריה: קטסל בנים ו  
בית: בית 4  
מגרש: מגרש 4

גלעד סוקולוב 3288 האריות 3297
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 12:40

קטגוריה: קטסל בנים ו  
בית: בית 5  
מגרש: מגרש 5

המכבים 3430 A.P.W.N 3301
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 12:40

קטגוריה: קטסל בנים ו  
בית: בית 5  
מגרש: מגרש 6

הסקילרים 3533 "המכבים" 3423
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 12:40

קטגוריה: קטסל בנים ו  
בית: בית 6  
מגרש: מגרש 7

צמד של שלוש 3377 החתיכים בהגזמה 3302
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 12:40

קטגוריה: קטסל בנים ו  
בית: בית 6  
מגרש: מגרש 8

יונתן בן שלוש 3304 עידו אדרי 3287
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 12:40

קטגוריה: קטסל בנים ו  
בית: בית 7  
מגרש: מגרש 9

המתאבדים 3563 🏹🏀Hanters 3232
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 12:40

קטגוריה: קטסל בנים ו  
בית: בית 7  
מגרש: מגרש 10

הילדים הכחולים 3361 נועם שוורץ 3397
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 12:40

קטגוריה: קטסל בנים ו  
בית: בית 8  
מגרש: מגרש 11

streetboys 3271 Harlem 3522
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 12:40

קטגוריה: קטסל בנים ו  
בית: בית 8  
מגרש: מגרש 12

אריאל תישבי 3296 Street legend 3486
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 12:40

קטגוריה: קטסל בנים ו  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 1

The Killers 3215 הקרציות 3332
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 13:00

קטגוריה: קטסל בנים ו  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 2

קטסל הוד השרון עידו-גיל-דור 3479 THE MONKIS 3256
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 13:00

קטגוריה: קטסל בנים ו  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 3

הסטארים 3470 streetboys 3466
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 13:00

קטגוריה: קטסל בנים ו  
בית: בית 4  
מגרש: מגרש 4

The bad guys 3440 גולדן סטייט 3295
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 13:00

קטגוריה: קטסל בנים ו  
בית: בית 5  
מגרש: מגרש 5

הסקילרים 3533 A.P.W.N 3301
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 13:00

קטגוריה: קטסל בנים ו  
בית: בית 5  
מגרש: מגרש 6

מכבי גני תקווה 3401 המכבים 3430
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 13:00

קטגוריה: קטסל בנים ו  
בית: בית 6  
מגרש: מגרש 7

יונתן בן שלוש 3304 החתיכים בהגזמה 3302
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 13:00

קטגוריה: קטסל בנים ו  
בית: בית 6  
מגרש: מגרש 8

הטורפים 3425 צמד של שלוש 3377
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 13:00

קטגוריה: קטסל בנים ו  
בית: בית 7  
מגרש: מגרש 9

הילדים הכחולים 3361 🏹🏀Hanters 3232
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 13:00

קטגוריה: קטסל בנים ו  
בית: בית 7  
מגרש: מגרש 10

ha barvazim 3565 המתאבדים 3563
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 13:00

קטגוריה: קטסל בנים ו  
בית: בית 8  
מגרש: מגרש 11

אריאל תישבי 3296 Harlem 3522
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 13:00

קטגוריה: קטסל בנים ו  
בית: בית 8  
מגרש: מגרש 12

שזיפים 3379 streetboys 3271
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 13:00

קטגוריה: קטסל בנים ו  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 1

פוטטנים של צ'יקו 3510 הקרציות 3332
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 13:20

קטגוריה: קטסל בנים ו  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 2

הקוטלים 3427 THE MONKIS 3256
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 13:20

קטגוריה: קטסל בנים ו  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 3

החברה מהשפלה 3422 streetboys 3466
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 13:20

קטגוריה: קטסל בנים ו  
בית: בית 4  
מגרש: מגרש 4

האריות 3297 גולדן סטייט 3295
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 13:20

קטגוריה: קטסל בנים ו  
בית: בית 5  
מגרש: מגרש 5

"המכבים" 3423 המכבים 3430
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 13:20

קטגוריה: קטסל בנים ו  
בית: בית 5  
מגרש: מגרש 6

מכבי גני תקווה 3401 A.P.W.N 3301
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 13:20

קטגוריה: קטסל בנים ו  
בית: בית 6  
מגרש: מגרש 7

עידו אדרי 3287 צמד של שלוש 3377
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 13:20

קטגוריה: קטסל בנים ו  
בית: בית 6  
מגרש: מגרש 8

הטורפים 3425 החתיכים בהגזמה 3302
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 13:20

קטגוריה: קטסל בנים ו  
בית: בית 7  
מגרש: מגרש 9

נועם שוורץ 3397 המתאבדים 3563
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 13:20

קטגוריה: קטסל בנים ו  
בית: בית 7  
מגרש: מגרש 10

ha barvazim 3565 🏹🏀Hanters 3232
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 13:20

קטגוריה: קטסל בנים ו  
בית: בית 8  
מגרש: מגרש 11

Street legend 3486 streetboys 3271
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 13:20

קטגוריה: קטסל בנים ו  
בית: בית 8  
מגרש: מגרש 12

שזיפים 3379 Harlem 3522
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 13:20

קטגוריה: קטסל בנים ו  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 1

The Killers 3215 הכדורגלנים 3431
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 13:40

קטגוריה: קטסל בנים ו  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 2

קטסל הוד השרון עידו-גיל-דור 3479 m.b.s 3398
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 13:40

קטגוריה: קטסל בנים ו  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 3

הסטארים 3470 Team SB 3318
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 13:40

קטגוריה: קטסל בנים ו  
בית: בית 4  
מגרש: מגרש 4

The bad guys 3440 גלעד סוקולוב 3288
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 13:40

קטגוריה: קטסל בנים ו  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 9

הכדורגלנים 3431 הקוטלים 3427
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 16:30

קטגוריה: קטסל בנים ו  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 10

קטסל הוד השרון עידו-גיל-דור 3479 פוטטנים של צ'יקו 3510
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 16:30

קטגוריה: קטסל בנים ו  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 11

החברה מהשפלה 3422 האריות 3297
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 16:30

קטגוריה: קטסל בנים ו  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 12

streetboys 3466 The bad guys 3440
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 16:30

קטגוריה: קטסל בנים ו  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 13

המכבים 3430 הטורפים 3425
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 16:30

קטגוריה: קטסל בנים ו  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 14

מכבי גני תקווה 3401 יונתן בן שלוש 3304
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 16:30

קטגוריה: קטסל בנים ו  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 15

🏹🏀Hanters 3232 Harlem 3522
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 16:30

קטגוריה: קטסל בנים ו  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 16

ha barvazim 3565 שזיפים 3379
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 16:30

קטגוריה: קטסל בנים ו  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 13

הכדורגלנים 3431 streetboys 3466
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 18:00

קטגוריה: קטסל בנים ו  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 14

החברה מהשפלה 3422 פוטטנים של צ'יקו 3510
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 18:00

קטגוריה: קטסל בנים ו  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 15

יונתן בן שלוש 3304 Harlem 3522
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 18:00

קטגוריה: קטסל בנים ו  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 16

הטורפים 3425 שזיפים 3379
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 18:00

קטגוריה: קטסל בנים ו  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 11

הכדורגלנים 3431 Harlem 3522
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 19:00

קטגוריה: קטסל בנים ו  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 12

שזיפים 3379 החברה מהשפלה 3422
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 19:00

קטגוריה: קטסל בנים ו  
שלב: גמר
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 10

שזיפים 3379 Harlem 3522
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 20:00

עמותת בני הרצליה
עוצמה
נאפיס

איגוד הכדורסל
משרד התרבות והספורט
עיריית הרצליה

צבר ספורט
וניליה
קול הרצליה

3X3
5gunners
5gunners


© 2019 - הקמת אתר ואפליקציה איזימדיה בע"מ