סטריטבול הרצליה 2019


מעודכן לשעה: 11:11:27

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 1

המפלצות בכחול 3347 MVP 3343
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 08:00

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 2

עידו דוידוביץ 3349 השומר הצעיר 3429
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 08:00

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 3

שושי 3341 מאש 3481
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 08:00

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 4  
מגרש: מגרש 4

האחים של סטולי 3300 הנמרים 3342
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 08:00

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 5  
מגרש: מגרש 5

בן צבי 3299 יאיר אילן 3346
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 08:00

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 6  
מגרש: מגרש 6

A.Y.H.T 3263 מכבי אלופים 3249
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 08:00

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 7  
מגרש: מגרש 7

עמית סולטן 3309 השדים האדומים 3239
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 08:00

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 7  
מגרש: מגרש 8

GOLDAN BOY 3333 שלגרי הסלים 3308
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 08:00

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 8  
מגרש: מגרש 9

הפשושים 3463 הפועל חור בגרב 3290
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 08:00

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 8  
מגרש: מגרש 10

פטריק סטאר 3291 א 4 3324
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 08:00

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 1

עומר סגיב 3405 ילדי תל אביב 3241
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 08:20

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 2

שבלולים 3573 THE LIONS 3345
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 08:20

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 3

הכפרסבאים 3408 I.M.Z.R 3382
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 08:20

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 4  
מגרש: מגרש 4

רוקטס 4 3350 ברק גרינבוים 3348
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 08:20

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 5  
מגרש: מגרש 5

הקוטלים 3402 מה עושים? 3344
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 08:20

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 6  
מגרש: מגרש 6

WATTIOTS 3325 האריות 3289
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 08:20

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 7  
מגרש: מגרש 7

עמית סולטן 3309 GOLDAN BOY 3333
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 08:20

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 7  
מגרש: מגרש 8

התינוקות של אמרי 3298 השדים האדומים 3239
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 08:20

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 8  
מגרש: מגרש 9

הפשושים 3463 פטריק סטאר 3291
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 08:20

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 8  
מגרש: מגרש 10

Champions Players 3394 הפועל חור בגרב 3290
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 08:20

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 1

ילדי תל אביב 3241 המפלצות בכחול 3347
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 08:40

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 2

THE LIONS 3345 עידו דוידוביץ 3349
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 08:40

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 3

I.M.Z.R 3382 שושי 3341
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 08:40

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 4  
מגרש: מגרש 4

ברק גרינבוים 3348 האחים של סטולי 3300
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 08:40

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 5  
מגרש: מגרש 5

מה עושים? 3344 בן צבי 3299
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 08:40

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 6  
מגרש: מגרש 6

האריות 3289 A.Y.H.T 3263
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 08:40

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 7  
מגרש: מגרש 7

שלגרי הסלים 3308 התינוקות של אמרי 3298
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 08:40

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 7  
מגרש: מגרש 8

GOLDAN BOY 3333 השדים האדומים 3239
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 08:40

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 8  
מגרש: מגרש 9

א 4 3324 Champions Players 3394
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 08:40

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 8  
מגרש: מגרש 10

פטריק סטאר 3291 הפועל חור בגרב 3290
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 08:40

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 1

MVP 3343 עומר סגיב 3405
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 09:00

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 2

השומר הצעיר 3429 שבלולים 3573
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 09:00

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 3

מאש 3481 הכפרסבאים 3408
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 09:00

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 4  
מגרש: מגרש 4

הנמרים 3342 רוקטס 4 3350
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 09:00

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 5  
מגרש: מגרש 5

יאיר אילן 3346 הקוטלים 3402
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 09:00

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 6  
מגרש: מגרש 6

מכבי אלופים 3249 WATTIOTS 3325
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 09:00

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 7  
מגרש: מגרש 7

GOLDAN BOY 3333 התינוקות של אמרי 3298
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 09:00

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 7  
מגרש: מגרש 8

עמית סולטן 3309 שלגרי הסלים 3308
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 09:00

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 8  
מגרש: מגרש 9

פטריק סטאר 3291 Champions Players 3394
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 09:00

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 8  
מגרש: מגרש 10

הפשושים 3463 א 4 3324
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 09:00

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 1

המפלצות בכחול 3347 עומר סגיב 3405
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 09:20

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 2

עידו דוידוביץ 3349 שבלולים 3573
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 09:20

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 3

שושי 3341 הכפרסבאים 3408
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 09:20

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 4  
מגרש: מגרש 4

האחים של סטולי 3300 רוקטס 4 3350
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 09:20

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 5  
מגרש: מגרש 5

בן צבי 3299 הקוטלים 3402
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 09:20

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 6  
מגרש: מגרש 6

A.Y.H.T 3263 WATTIOTS 3325
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 09:20

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 7  
מגרש: מגרש 7

השדים האדומים 3239 שלגרי הסלים 3308
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 09:20

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 7  
מגרש: מגרש 8

עמית סולטן 3309 התינוקות של אמרי 3298
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 09:20

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 8  
מגרש: מגרש 9

הפועל חור בגרב 3290 א 4 3324
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 09:20

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 8  
מגרש: מגרש 10

הפשושים 3463 Champions Players 3394
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 09:20

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 1

MVP 3343 ילדי תל אביב 3241
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 09:40

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 2

השומר הצעיר 3429 THE LIONS 3345
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 09:40

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 3

מאש 3481 I.M.Z.R 3382
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 09:40

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 4  
מגרש: מגרש 4

הנמרים 3342 ברק גרינבוים 3348
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 09:40

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 5  
מגרש: מגרש 5

יאיר אילן 3346 מה עושים? 3344
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 09:40

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 6  
מגרש: מגרש 6

מכבי אלופים 3249 האריות 3289
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 09:40

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 1

ילדי תל אביב 3241 עידו דוידוביץ 3349
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 16:30

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 2

השומר הצעיר 3429 MVP 3343
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 16:30

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 3

הכפרסבאים 3408 רוקטס 4 3350
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 16:30

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 4

I.M.Z.R 3382 הנמרים 3342
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 16:30

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 5

הקוטלים 3402 WATTIOTS 3325
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 16:30

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 6

מה עושים? 3344 מכבי אלופים 3249
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 16:30

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 7

השדים האדומים 3239 Champions Players 3394
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 16:30

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 8

התינוקות של אמרי 3298 הפשושים 3463
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 16:30

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 5

ילדי תל אביב 3241 I.M.Z.R 3382
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 18:00

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 6

הכפרסבאים 3408 השומר הצעיר 3429
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 18:00

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 7

הקוטלים 3402 הפשושים 3463
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 18:00

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 8

מכבי אלופים 3249 השדים האדומים 3239
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 18:00

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 9

ילדי תל אביב 3241 הפשושים 3463
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 19:00

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 10

מכבי אלופים 3249 הכפרסבאים 3408
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 19:00

קטגוריה: קטסל בנים ה  
שלב: גמר
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 9

ילדי תל אביב 3241 הכפרסבאים 3408
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 20:00

עמותת בני הרצליה
עוצמה
נאפיס

איגוד הכדורסל
משרד התרבות והספורט
עיריית הרצליה

צבר ספורט
וניליה
קול הרצליה

3X3
5gunners
5gunners


© 2019 - הקמת אתר ואפליקציה איזימדיה בע"מ