סטריטבול הרצליה 2019


מעודכן לשעה: 12:21:28

קטגוריה: אלופי המחר  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 1

הילדים של גיורא 3372 Black Mamba kids 3248
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 10:00

קטגוריה: אלופי המחר  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 2

the shooters 3235 האריות מיוחנני 3451
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 10:00

קטגוריה: אלופי המחר  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 3

תותחי עמק-חפר 3475 הנמרים 3275
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 10:00

קטגוריה: אלופי המחר  
בית: בית 4  
מגרש: מגרש 4

האלופים 3428 NBA ג'וניורס 3562
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 10:00

קטגוריה: אלופי המחר  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 1

בלתי מנוצחים 3385 הפתעת הטורניר 3420
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 10:20

קטגוריה: אלופי המחר  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 2

קרית יערים 3534 דור דור מורטה ומתן מספר 1 3487
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 10:20

קטגוריה: אלופי המחר  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 3

The Basketball Guys 3234 כרישי המחר 3368
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 10:20

קטגוריה: אלופי המחר  
בית: בית 4  
מגרש: מגרש 4

השולטים 3498 האריות 3303
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 10:20

קטגוריה: אלופי המחר  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 1

הפתעת הטורניר 3420 הילדים של גיורא 3372
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 10:40

קטגוריה: אלופי המחר  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 2

דור דור מורטה ומתן מספר 1 3487 the shooters 3235
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 10:40

קטגוריה: אלופי המחר  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 3

כרישי המחר 3368 תותחי עמק-חפר 3475
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 10:40

קטגוריה: אלופי המחר  
בית: בית 4  
מגרש: מגרש 4

האריות 3303 האלופים 3428
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 10:40

קטגוריה: אלופי המחר  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 1

Black Mamba kids 3248 בלתי מנוצחים 3385
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 11:00

קטגוריה: אלופי המחר  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 2

האריות מיוחנני 3451 קרית יערים 3534
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 11:00

קטגוריה: אלופי המחר  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 3

הנמרים 3275 The Basketball Guys 3234
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 11:00

קטגוריה: אלופי המחר  
בית: בית 4  
מגרש: מגרש 4

NBA ג'וניורס 3562 השולטים 3498
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 11:00

קטגוריה: אלופי המחר  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 1

הילדים של גיורא 3372 בלתי מנוצחים 3385
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 11:20

קטגוריה: אלופי המחר  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 2

the shooters 3235 קרית יערים 3534
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 11:20

קטגוריה: אלופי המחר  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 3

תותחי עמק-חפר 3475 The Basketball Guys 3234
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 11:20

קטגוריה: אלופי המחר  
בית: בית 4  
מגרש: מגרש 4

האלופים 3428 השולטים 3498
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 11:20

קטגוריה: אלופי המחר  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 1

Black Mamba kids 3248 הפתעת הטורניר 3420
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 11:40

קטגוריה: אלופי המחר  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 2

האריות מיוחנני 3451 דור דור מורטה ומתן מספר 1 3487
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 11:40

קטגוריה: אלופי המחר  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 3

הנמרים 3275 כרישי המחר 3368
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 11:40

קטגוריה: אלופי המחר  
בית: בית 4  
מגרש: מגרש 4

NBA ג'וניורס 3562 האריות 3303
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 11:40

קטגוריה: אלופי המחר  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 11

בלתי מנוצחים 3385 האריות מיוחנני 3451
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 17:30

קטגוריה: אלופי המחר  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 12

קרית יערים 3534 הילדים של גיורא 3372
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 17:30

קטגוריה: אלופי המחר  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 13

תותחי עמק-חפר 3475 האלופים 3428
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 17:30

קטגוריה: אלופי המחר  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 14

כרישי המחר 3368 האריות 3303
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 17:30

קטגוריה: אלופי המחר  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 13

בלתי מנוצחים 3385 האריות 3303
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 19:00

קטגוריה: אלופי המחר  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 14

תותחי עמק-חפר 3475 קרית יערים 3534
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 19:00

קטגוריה: אלופי המחר  
שלב: גמר
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 13

בלתי מנוצחים 3385 תותחי עמק-חפר 3475
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 25/05/2019   |   שעה: 20:00

עמותת בני הרצליה
עוצמה
נאפיס

איגוד הכדורסל
משרד התרבות והספורט
עיריית הרצליה

צבר ספורט
וניליה
קול הרצליה

3X3
5gunners
5gunners


© 2019 - הקמת אתר ואפליקציה איזימדיה בע"מ