סטריטבול הרצליה 2018


מעודכן לשעה: 05:37:50

קטגוריה: חברות עיסקיות  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 1

גיב סולושן 3153 סימילר ווב 3177
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 04/05/2018   |   שעה: 09:00

קטגוריה: חברות עיסקיות  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 2

לאומי קארד 2 3157 איתורן 3149
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 04/05/2018   |   שעה: 09:00

קטגוריה: חברות עיסקיות  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 3

פלייטיקה 3161 סיילס פורס 3178
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 04/05/2018   |   שעה: 09:00

קטגוריה: חברות עיסקיות  
בית: בית 4  
מגרש: מגרש 4

מיטב דש 3158 סמלת פיאט 3150
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 04/05/2018   |   שעה: 09:00

קטגוריה: חברות עיסקיות  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 1

ישראכרט 3155 סמלת פיאט 2 3152
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 04/05/2018   |   שעה: 09:20

קטגוריה: חברות עיסקיות  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 2

לאומי קארד 2 3157 מזרחי 3154
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 04/05/2018   |   שעה: 09:20

קטגוריה: חברות עיסקיות  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 3

KM-AP 3179 הלמן דובי 3162
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 04/05/2018   |   שעה: 09:20

קטגוריה: חברות עיסקיות  
בית: בית 4  
מגרש: מגרש 4

סיקס אייז 3160 לאומי קארד 3156
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 04/05/2018   |   שעה: 09:20

קטגוריה: חברות עיסקיות  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 1

סמלת פיאט 2 3152 גיב סולושן 3153
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 04/05/2018   |   שעה: 09:40

קטגוריה: חברות עיסקיות  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 2

איתורן 3149 מזרחי 3154
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 04/05/2018   |   שעה: 09:40

קטגוריה: חברות עיסקיות  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 3

הלמן דובי 3162 פלייטיקה 3161
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 04/05/2018   |   שעה: 09:40

קטגוריה: חברות עיסקיות  
בית: בית 4  
מגרש: מגרש 4

לאומי קארד 3156 מיטב דש 3158
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 04/05/2018   |   שעה: 09:40

קטגוריה: חברות עיסקיות  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 1

סימילר ווב 3177 ישראכרט 3155
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 04/05/2018   |   שעה: 10:00

קטגוריה: חברות עיסקיות  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 3

סיילס פורס 3178 KM-AP 3179
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 04/05/2018   |   שעה: 10:00

קטגוריה: חברות עיסקיות  
בית: בית 4  
מגרש: מגרש 4

סמלת פיאט 3150 סיקס אייז 3160
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 04/05/2018   |   שעה: 10:00

קטגוריה: חברות עיסקיות  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 1

גיב סולושן 3153 ישראכרט 3155
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 04/05/2018   |   שעה: 10:20

קטגוריה: חברות עיסקיות  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 3

פלייטיקה 3161 KM-AP 3179
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 04/05/2018   |   שעה: 10:20

קטגוריה: חברות עיסקיות  
בית: בית 4  
מגרש: מגרש 4

מיטב דש 3158 סיקס אייז 3160
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 04/05/2018   |   שעה: 10:20

קטגוריה: חברות עיסקיות  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 1

סימילר ווב 3177 סמלת פיאט 2 3152
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 04/05/2018   |   שעה: 10:40

קטגוריה: חברות עיסקיות  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 3

סיילס פורס 3178 הלמן דובי 3162
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 04/05/2018   |   שעה: 10:40

קטגוריה: חברות עיסקיות  
בית: בית 4  
מגרש: מגרש 4

סמלת פיאט 3150 לאומי קארד 3156
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 04/05/2018   |   שעה: 10:40

קטגוריה: חברות עיסקיות  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 1

ישראכרט 3155 לאומי קארד 2 3157
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 04/05/2018   |   שעה: 11:00

קטגוריה: חברות עיסקיות  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 2

מזרחי 3154 סמלת פיאט 2 3152
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 04/05/2018   |   שעה: 11:00

קטגוריה: חברות עיסקיות  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 1

סיילס פורס 3178 לאומי קארד 3156
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 04/05/2018   |   שעה: 11:20

קטגוריה: חברות עיסקיות  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 2

KM-AP 3179 מיטב דש 3158
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 04/05/2018   |   שעה: 11:20

קטגוריה: חברות עיסקיות  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 1

סמלת פיאט 2 3152 לאומי קארד 3156
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 04/05/2018   |   שעה: 11:50

קטגוריה: חברות עיסקיות  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 2

KM-AP 3179 לאומי קארד 2 3157
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 04/05/2018   |   שעה: 11:50

קטגוריה: חברות עיסקיות  
שלב: גמר
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 1

סמלת פיאט 2 3152 KM-AP 3179
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 04/05/2018   |   שעה: 12:10

עמותת בני הרצליה
עוצמה
נאפיס

איגוד הכדורסל
משרד התרבות והספורט
עיריית הרצליה

צבר ספורט
שבוע הספורט
70 שנה לישראל

לודוס מתקני ספורט
Peak
ונילה
3X3
ווילסון
fix feet

5gunners

© 2018 - הקמת אתר ואפליקציה איזימדיה בע"מ