סטריטבול הרצליה 2018


מעודכן לשעה: 05:36:54

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 1

דרג יג 2761 The Cavs 3171
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 19:45

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 2

הנגרים 2869 הסמרטוטים 3020
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 19:45

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 3

הנוקמים 3127 זרובבלים 3000
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 19:45

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 4  
מגרש: מגרש 4

ויצמן 2868 הבוזגלוס 2784
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 19:45

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 5  
מגרש: מגרש 5

הכבאים 2842 איטח 2756
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 19:45

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 6  
מגרש: מגרש 6

Grasshoppers 2921 AITO 2739
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 19:45

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 7  
מגרש: מגרש 7

Average joes 3176 הקרגולות 3054
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 19:45

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 7  
מגרש: מגרש 8

Team gilo 3129 בלישג לבן 3123
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 19:45

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 8  
מגרש: מגרש 9

KD 3180 jordans 3191
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 19:45

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 8  
מגרש: מגרש 10

הזקנים 2946 בוקי אגדה 3182
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 19:45

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 9  
מגרש: מגרש 11

THC 2891 בלאק פנתרס 2752
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 19:45

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 9  
מגרש: מגרש 12

הבוכנות 3139 הרצל18 3145
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 19:45

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 10  
מגרש: מגרש 13

סופגניה של שבת 2741 גונג טים 2833
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 19:45

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 10  
מגרש: מגרש 14

Itm 3174 הניוקים 3117
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 19:45

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 11  
מגרש: מגרש 15

צוות יהלום 2783 תומר קנטור 3184
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 19:45

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 11  
מגרש: מגרש 16

התפוזים 2932 השפנפנות של טויזר 2764
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 19:45

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 1

דרג יג 2761 דה פישלס 3134
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 20:05

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 2

הנגרים 2869 עוז חזקיה 2791
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 20:05

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 3

הנוקמים 3127 50 גוונים של כתום 3107
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 20:05

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 4  
מגרש: מגרש 4

ויצמן 2868 הזאבים 2877
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 20:05

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 5  
מגרש: מגרש 5

הכבאים 2842 השבלולים 2942
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 20:05

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 6  
מגרש: מגרש 6

Grasshoppers 2921 אוקלהומה סיטי 2774
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 20:05

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 7  
מגרש: מגרש 7

הקרגולות 3054 Team gilo 3129
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 20:05

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 7  
מגרש: מגרש 8

בלישג לבן 3123 Average joes 3176
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 20:05

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 8  
מגרש: מגרש 9

KD 3180 הזקנים 2946
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 20:05

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 8  
מגרש: מגרש 10

העופות הקפואים 2944 jordans 3191
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 20:05

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 9  
מגרש: מגרש 11

בלאק פנתרס 2752 הבוכנות 3139
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 20:05

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 9  
מגרש: מגרש 12

הרצל18 3145 THC 2891
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 20:05

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 10  
מגרש: מגרש 13

סופגניה של שבת 2741 Itm 3174
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 20:05

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 10  
מגרש: מגרש 14

שיצוגל 3031 גונג טים 2833
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 20:05

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 11  
מגרש: מגרש 15

צוות יהלום 2783 התפוזים 2932
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 20:05

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 11  
מגרש: מגרש 16

הילדים של דודי 2945 תומר קנטור 3184
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 20:05

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 1

The Cavs 3171 דה פישלס 3134
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 20:25

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 2

הסמרטוטים 3020 עוז חזקיה 2791
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 20:25

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 3

זרובבלים 3000 50 גוונים של כתום 3107
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 20:25

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 4  
מגרש: מגרש 4

הבוזגלוס 2784 הזאבים 2877
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 20:25

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 5  
מגרש: מגרש 5

איטח 2756 השבלולים 2942
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 20:25

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 6  
מגרש: מגרש 6

AITO 2739 אוקלהומה סיטי 2774
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 20:25

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 7  
מגרש: מגרש 7

Average joes 3176 Team gilo 3129
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 20:25

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 7  
מגרש: מגרש 8

הקרגולות 3054 בלישג לבן 3123
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 20:25

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 8  
מגרש: מגרש 9

בוקי אגדה 3182 העופות הקפואים 2944
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 20:25

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 8  
מגרש: מגרש 10

הזקנים 2946 jordans 3191
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 20:25

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 9  
מגרש: מגרש 11

THC 2891 הבוכנות 3139
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 20:25

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 9  
מגרש: מגרש 12

בלאק פנתרס 2752 הרצל18 3145
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 20:25

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 10  
מגרש: מגרש 13

הניוקים 3117 שיצוגל 3031
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 20:25

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 10  
מגרש: מגרש 14

Itm 3174 גונג טים 2833
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 20:25

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 11  
מגרש: מגרש 15

השפנפנות של טויזר 2764 הילדים של דודי 2945
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 20:25

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 11  
מגרש: מגרש 16

התפוזים 2932 תומר קנטור 3184
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 20:25

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 8  
מגרש: מגרש 9

הזקנים 2946 העופות הקפואים 2944
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 20:45

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 8  
מגרש: מגרש 10

KD 3180 בוקי אגדה 3182
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 20:45

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 10  
מגרש: מגרש 13

Itm 3174 שיצוגל 3031
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 20:45

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 10  
מגרש: מגרש 14

סופגניה של שבת 2741 הניוקים 3117
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 20:45

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 11  
מגרש: מגרש 15

התפוזים 2932 הילדים של דודי 2945
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 20:45

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 11  
מגרש: מגרש 16

צוות יהלום 2783 השפנפנות של טויזר 2764
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 20:45

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 8  
מגרש: מגרש 9

jordans 3191 בוקי אגדה 3182
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 21:05

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 8  
מגרש: מגרש 10

KD 3180 העופות הקפואים 2944
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 21:05

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 10  
מגרש: מגרש 13

גונג טים 2833 הניוקים 3117
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 21:05

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 10  
מגרש: מגרש 14

סופגניה של שבת 2741 שיצוגל 3031
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 21:05

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 11  
מגרש: מגרש 15

תומר קנטור 3184 השפנפנות של טויזר 2764
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 21:05

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 11  
מגרש: מגרש 16

צוות יהלום 2783 הילדים של דודי 2945
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 21:05

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 1

דה פישלס 3134 הבוזגלוס 2784
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 16:00

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 2

זרובבלים 3000 הסמרטוטים 3020
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 16:00

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 3

הכבאים 2842 בלישג לבן 3123
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 16:00

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 4

AITO 2739 הקרגולות 3054
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 16:00

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 5

jordans 3191 הבוכנות 3139
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 16:00

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 6

העופות הקפואים 2944 THC 2891
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 16:00

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 7

הניוקים 3117 הילדים של דודי 2945
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 16:00

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 8

שיצוגל 3031 תומר קנטור 3184
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 16:00

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 5

הסמרטוטים 3020 AITO 2739
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 17:30

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 6

הכבאים 2842 הבוזגלוס 2784
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 17:30

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 7

jordans 3191 הילדים של דודי 2945
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 17:30

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 8

THC 2891 תומר קנטור 3184
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 17:30

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 7

הסמרטוטים 3020 תומר קנטור 3184
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 18:30

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 8

jordans 3191 הכבאים 2842
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 18:30

קטגוריה: בוגרים  
שלב: גמר
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 6

הסמרטוטים 3020 jordans 3191
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 19:30

עמותת בני הרצליה
עוצמה
נאפיס

איגוד הכדורסל
משרד התרבות והספורט
עיריית הרצליה

צבר ספורט
שבוע הספורט
70 שנה לישראל

לודוס מתקני ספורט
Peak
ונילה
3X3
ווילסון
fix feet

5gunners

© 2018 - הקמת אתר ואפליקציה איזימדיה בע"מ