סטריטבול הרצליה 2018


מעודכן לשעה: 05:38:02

קטגוריה: נוער  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 1

הדהריז 3094 ירון מנור 3019
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 17:45

קטגוריה: נוער  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 2

מעלות תרשיכא 3197 Young ballers 3183
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 17:45

קטגוריה: נוער  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 3

הגוזלים של טובי 3170 יהונתן כורש 3075
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 17:45

קטגוריה: נוער  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 4

יונתן בן סימון 3137 ישליפוק 3055
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 17:45

קטגוריה: נוער  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 5

Y.A Legend 3169 זאהי חורי ת'ומא 2996
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 17:45

קטגוריה: נוער  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 6

היעקובים 3116 The Birds 2915
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 17:45

קטגוריה: נוער  
בית: בית 4  
מגרש: מגרש 7

אלמוג חדד 3022 אפרוחי בילי 3151
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 17:45

קטגוריה: נוער  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 1

ירון מנור 3019 מעלות תרשיכא 3197
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 18:05

קטגוריה: נוער  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 2

Young ballers 3183 הדהריז 3094
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 18:05

קטגוריה: נוער  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 3

הגוזלים של טובי 3170 יונתן בן סימון 3137
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 18:05

קטגוריה: נוער  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 4

איר ג׳ורדן 2736 יהונתן כורש 3075
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 18:05

קטגוריה: נוער  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 5

Y.A Legend 3169 היעקובים 3116
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 18:05

קטגוריה: נוער  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 6

מחושגזים 3210 זאהי חורי ת'ומא 2996
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 18:05

קטגוריה: נוער  
בית: בית 4  
מגרש: מגרש 7

החיילים של נדלר 3131 המחוזניקים 3201
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 18:05

קטגוריה: נוער  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 1

הדהריז 3094 מעלות תרשיכא 3197
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 18:25

קטגוריה: נוער  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 2

ירון מנור 3019 Young ballers 3183
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 18:25

קטגוריה: נוער  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 3

ישליפוק 3055 איר ג׳ורדן 2736
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 18:25

קטגוריה: נוער  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 4

יונתן בן סימון 3137 יהונתן כורש 3075
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 18:25

קטגוריה: נוער  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 5

The Birds 2915 מחושגזים 3210
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 18:25

קטגוריה: נוער  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 6

היעקובים 3116 זאהי חורי ת'ומא 2996
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 18:25

קטגוריה: נוער  
בית: בית 4  
מגרש: מגרש 7

המחוזניקים 3201 אלמוג חדד 3022
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 18:25

קטגוריה: נוער  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 3

יונתן בן סימון 3137 איר ג׳ורדן 2736
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 18:45

קטגוריה: נוער  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 4

הגוזלים של טובי 3170 ישליפוק 3055
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 18:45

קטגוריה: נוער  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 5

היעקובים 3116 מחושגזים 3210
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 18:45

קטגוריה: נוער  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 6

Y.A Legend 3169 The Birds 2915
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 18:45

קטגוריה: נוער  
בית: בית 4  
מגרש: מגרש 7

אפרוחי בילי 3151 החיילים של נדלר 3131
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 18:45

קטגוריה: נוער  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 3

יהונתן כורש 3075 ישליפוק 3055
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 19:05

קטגוריה: נוער  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 4

הגוזלים של טובי 3170 איר ג׳ורדן 2736
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 19:05

קטגוריה: נוער  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 5

זאהי חורי ת'ומא 2996 The Birds 2915
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 19:05

קטגוריה: נוער  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 6

Y.A Legend 3169 מחושגזים 3210
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 19:05

קטגוריה: נוער  
בית: בית 4  
מגרש: מגרש 7

אלמוג חדד 3022 החיילים של נדלר 3131
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 19:05

קטגוריה: נוער  
בית: בית 4  
מגרש: מגרש 7

אפרוחי בילי 3151 המחוזניקים 3201
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 19:25

קטגוריה: נוער  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 1

Young ballers 3183 איר ג׳ורדן 2736
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 17:30

קטגוריה: נוער  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 2

ישליפוק 3055 הדהריז 3094
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 17:30

קטגוריה: נוער  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 3

Y.A Legend 3169 המחוזניקים 3201
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 17:30

קטגוריה: נוער  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 4

מחושגזים 3210 החיילים של נדלר 3131
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 17:30

קטגוריה: נוער  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 11

הדהריז 3094 החיילים של נדלר 3131
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 18:30

קטגוריה: נוער  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 12

Y.A Legend 3169 איר ג׳ורדן 2736
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 18:30

קטגוריה: נוער  
שלב: גמר
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 8

הדהריז 3094 Y.A Legend 3169
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 19:30

עמותת בני הרצליה
עוצמה
נאפיס

איגוד הכדורסל
משרד התרבות והספורט
עיריית הרצליה

צבר ספורט
שבוע הספורט
70 שנה לישראל

לודוס מתקני ספורט
Peak
ונילה
3X3
ווילסון
fix feet

5gunners

© 2018 - הקמת אתר ואפליקציה איזימדיה בע"מ