סטריטבול הרצליה 2018


מעודכן לשעה: 05:37:06

קטגוריה: נערות  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 9

נגה בדיאן 3007 הכוכבות 2750
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 08:00

קטגוריה: נערות  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 10

נינה נאור 3095 זואי פטרופוליאד 3092
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 08:00

קטגוריה: נערות  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 11

מירה אבידב 3093 ענבר רוטנברג 3008
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 08:00

קטגוריה: נערות  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 12

מכבי תל כביר נערות 2980 Basketball never stops 2807
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 08:00

קטגוריה: נערות  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 9

נגה בדיאן 3007 נינה נאור 3095
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 08:20

קטגוריה: נערות  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 10

אין על אלון הראל 2888 הכוכבות 2750
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 08:20

קטגוריה: נערות  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 11

מירה אבידב 3093 מכבי תל כביר נערות 2980
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 08:20

קטגוריה: נערות  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 12

מאי רם 3200 ענבר רוטנברג 3008
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 08:20

קטגוריה: נערות  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 9

זואי פטרופוליאד 3092 אין על אלון הראל 2888
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 08:40

קטגוריה: נערות  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 10

נינה נאור 3095 הכוכבות 2750
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 08:40

קטגוריה: נערות  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 11

Basketball never stops 2807 מאי רם 3200
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 08:40

קטגוריה: נערות  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 12

מכבי תל כביר נערות 2980 ענבר רוטנברג 3008
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 08:40

קטגוריה: נערות  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 9

נינה נאור 3095 אין על אלון הראל 2888
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 09:00

קטגוריה: נערות  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 10

נגה בדיאן 3007 זואי פטרופוליאד 3092
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 09:00

קטגוריה: נערות  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 11

מכבי תל כביר נערות 2980 מאי רם 3200
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 09:00

קטגוריה: נערות  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 12

מירה אבידב 3093 Basketball never stops 2807
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 09:00

קטגוריה: נערות  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 9

הכוכבות 2750 זואי פטרופוליאד 3092
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 09:20

קטגוריה: נערות  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 10

נגה בדיאן 3007 אין על אלון הראל 2888
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 09:20

קטגוריה: נערות  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 11

ענבר רוטנברג 3008 Basketball never stops 2807
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 09:20

קטגוריה: נערות  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 12

מירה אבידב 3093 מאי רם 3200
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 09:20

קטגוריה: נערות  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 9

אין על אלון הראל 2888 מירה אבידב 3093
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 18:30

קטגוריה: נערות  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 10

מאי רם 3200 נגה בדיאן 3007
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 18:30

קטגוריה: נערות  
שלב: גמר
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 7

אין על אלון הראל 2888 נגה בדיאן 3007
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 19:30

עמותת בני הרצליה
עוצמה
נאפיס

איגוד הכדורסל
משרד התרבות והספורט
עיריית הרצליה

צבר ספורט
שבוע הספורט
70 שנה לישראל

לודוס מתקני ספורט
Peak
ונילה
3X3
ווילסון
fix feet

5gunners

© 2018 - הקמת אתר ואפליקציה איזימדיה בע"מ