סטריטבול הרצליה 2018


מעודכן לשעה: 06:29:14

קטגוריה: נערים י  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 11

הסינדרלה 3072 Street Fighters 3136
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 17:45

קטגוריה: נערים י  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 12

עידו וחבריו 2805 ז'וז' וחבורתו 2811
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 17:45

קטגוריה: נערים י  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 13

החלמאים 3074 אופק לוי 3065
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 17:45

קטגוריה: נערים י  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 14

ברק וולף 2984 the animals 3173
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 17:45

קטגוריה: נערים י  
בית: בית 4  
מגרש: מגרש 15

אופיר שקד 3034 ball dont lie 3109
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 17:45

קטגוריה: נערים י  
בית: בית 4  
מגרש: מגרש 16

ספייס ג'אם 2816 Five fingers 3029
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 17:45

קטגוריה: נערים י  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 11

עידן גונן חוזר 2857 ג'ייק דזיקנסקי 2981
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 18:05

קטגוריה: נערים י  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 12

Migos 2929 האפרו של ריף 2824
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 18:05

קטגוריה: נערים י  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 13

החלמאים 3074 ברק וולף 2984
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 18:05

קטגוריה: נערים י  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 14

דאויד 3096 אופק לוי 3065
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 18:05

קטגוריה: נערים י  
בית: בית 4  
מגרש: מגרש 15

אופיר שקד 3034 ספייס ג'אם 2816
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 18:05

קטגוריה: נערים י  
בית: בית 4  
מגרש: מגרש 16

רותם קמיניץ 3202 ball dont lie 3109
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 18:05

קטגוריה: נערים י  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 11

ג'ייק דזיקנסקי 2981 הסינדרלה 3072
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 18:25

קטגוריה: נערים י  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 12

האפרו של ריף 2824 עידו וחבריו 2805
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 18:25

קטגוריה: נערים י  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 13

the animals 3173 דאויד 3096
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 18:25

קטגוריה: נערים י  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 14

ברק וולף 2984 אופק לוי 3065
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 18:25

קטגוריה: נערים י  
בית: בית 4  
מגרש: מגרש 15

Five fingers 3029 רותם קמיניץ 3202
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 18:25

קטגוריה: נערים י  
בית: בית 4  
מגרש: מגרש 16

ספייס ג'אם 2816 ball dont lie 3109
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 18:25

קטגוריה: נערים י  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 11

Street Fighters 3136 עידן גונן חוזר 2857
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 18:45

קטגוריה: נערים י  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 12

ז'וז' וחבורתו 2811 Migos 2929
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 18:45

קטגוריה: נערים י  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 13

ברק וולף 2984 דאויד 3096
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 18:45

קטגוריה: נערים י  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 14

החלמאים 3074 the animals 3173
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 18:45

קטגוריה: נערים י  
בית: בית 4  
מגרש: מגרש 15

ספייס ג'אם 2816 רותם קמיניץ 3202
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 18:45

קטגוריה: נערים י  
בית: בית 4  
מגרש: מגרש 16

אופיר שקד 3034 Five fingers 3029
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 18:45

קטגוריה: נערים י  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 11

הסינדרלה 3072 עידן גונן חוזר 2857
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 19:05

קטגוריה: נערים י  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 12

עידו וחבריו 2805 Migos 2929
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 19:05

קטגוריה: נערים י  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 13

אופק לוי 3065 the animals 3173
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 19:05

קטגוריה: נערים י  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 14

החלמאים 3074 דאויד 3096
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 19:05

קטגוריה: נערים י  
בית: בית 4  
מגרש: מגרש 15

ball dont lie 3109 Five fingers 3029
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 19:05

קטגוריה: נערים י  
בית: בית 4  
מגרש: מגרש 16

אופיר שקד 3034 רותם קמיניץ 3202
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 19:05

קטגוריה: נערים י  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 11

Street Fighters 3136 ג'ייק דזיקנסקי 2981
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 19:25

קטגוריה: נערים י  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 12

ז'וז' וחבורתו 2811 האפרו של ריף 2824
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 19:25

קטגוריה: נערים י  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 1

עידן גונן חוזר 2857 Migos 2929
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 17:00

קטגוריה: נערים י  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 2

ז'וז' וחבורתו 2811 הסינדרלה 3072
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 17:00

קטגוריה: נערים י  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 3

אופק לוי 3065 ספייס ג'אם 2816
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 17:00

קטגוריה: נערים י  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 4

דאויד 3096 רותם קמיניץ 3202
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 17:00

קטגוריה: נערים י  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 7

עידן גונן חוזר 2857 רותם קמיניץ 3202
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 18:00

קטגוריה: נערים י  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 8

אופק לוי 3065 ז'וז' וחבורתו 2811
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 18:00

קטגוריה: נערים י  
שלב: גמר
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 9

אופק לוי 3065 רותם קמיניץ 3202
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 19:30

עמותת בני הרצליה
עוצמה
נאפיס

איגוד הכדורסל
משרד התרבות והספורט
עיריית הרצליה

צבר ספורט
שבוע הספורט
70 שנה לישראל

לודוס מתקני ספורט
Peak
ונילה
3X3
ווילסון
fix feet

5gunners

© 2018 - הקמת אתר ואפליקציה איזימדיה בע"מ