סטריטבול הרצליה 2018


מעודכן לשעה: 06:13:45

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 1

מכבי חדרה 3119 טל פלח 2886
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 11:45

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 2

המחסלים 2954 ליכטנשטיינס 2989
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 11:45

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 3

רועי בבכנוב 3030 הבחורים הטובים 2845
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 11:45

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 4

יהונתן אלמוג 3004 נדב יפת 2872
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 11:45

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 5

נועם אבן עזרא 2884 רועי פיצחזדה 2876
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 11:45

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 6

ניר מילוא 2916 סינים 3026
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 11:45

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 4  
מגרש: מגרש 7

איתי סולמי 3040 טופי ליצ'י 2968
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 11:45

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 4  
מגרש: מגרש 8

תומר בילט 2819 האלופים 2790
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 11:45

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 5  
מגרש: מגרש 9

חומוס ציפס בלי סלט 2966 הקוקים 3069
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 11:45

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 5  
מגרש: מגרש 10

אברה קדברה 3103 הזומפים 2786
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 11:45

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 6  
מגרש: מגרש 11

רועי פיצחדזה 3021 עמנואל וילוריה 3038
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 11:45

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 6  
מגרש: מגרש 12

קפטן הוק וחזרזירי האבטיחים 3113 שון טבצ'ניקוב 3042
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 11:45

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 7  
מגרש: מגרש 13

הקיבוצניקים 2823 שם טוב 2967
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 11:45

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 7  
מגרש: מגרש 14

the gang 3115 לאבדיפ גמו 3039
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 11:45

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 8  
מגרש: מגרש 15

שמביולוק וגמדי הגינה: מלחמת האינסוף 3114 K.A.K 2772
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 11:45

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 8  
מגרש: מגרש 16

הרי ירושלים 2914 שיפודי ציפורה 2913
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 11:45

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 1

טל פלח 2886 המחסלים 2954
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 12:05

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 2

ליכטנשטיינס 2989 מכבי חדרה 3119
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 12:05

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 3

הבחורים הטובים 2845 יהונתן אלמוג 3004
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 12:05

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 4

נדב יפת 2872 רועי בבכנוב 3030
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 12:05

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 5

רועי פיצחזדה 2876 ניר מילוא 2916
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 12:05

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 6

סינים 3026 נועם אבן עזרא 2884
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 12:05

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 4  
מגרש: מגרש 7

טופי ליצ'י 2968 תומר בילט 2819
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 12:05

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 4  
מגרש: מגרש 8

האלופים 2790 איתי סולמי 3040
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 12:05

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 5  
מגרש: מגרש 9

הקוקים 3069 אברה קדברה 3103
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 12:05

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 5  
מגרש: מגרש 10

הזומפים 2786 חומוס ציפס בלי סלט 2966
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 12:05

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 6  
מגרש: מגרש 11

עמנואל וילוריה 3038 קפטן הוק וחזרזירי האבטיחים 3113
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 12:05

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 6  
מגרש: מגרש 12

שון טבצ'ניקוב 3042 רועי פיצחדזה 3021
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 12:05

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 7  
מגרש: מגרש 13

הקיבוצניקים 2823 the gang 3115
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 12:05

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 7  
מגרש: מגרש 14

הפיות 3209 שם טוב 2967
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 12:05

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 8  
מגרש: מגרש 15

שמביולוק וגמדי הגינה: מלחמת האינסוף 3114 הרי ירושלים 2914
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 12:05

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 8  
מגרש: מגרש 16

אבישי קשני 2887 K.A.K 2772
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 12:05

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 1

מכבי חדרה 3119 המחסלים 2954
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 12:25

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 2

טל פלח 2886 ליכטנשטיינס 2989
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 12:25

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 3

רועי בבכנוב 3030 יהונתן אלמוג 3004
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 12:25

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 4

הבחורים הטובים 2845 נדב יפת 2872
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 12:25

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 5

נועם אבן עזרא 2884 ניר מילוא 2916
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 12:25

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 6

רועי פיצחזדה 2876 סינים 3026
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 12:25

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 4  
מגרש: מגרש 7

איתי סולמי 3040 תומר בילט 2819
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 12:25

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 4  
מגרש: מגרש 8

טופי ליצ'י 2968 האלופים 2790
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 12:25

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 5  
מגרש: מגרש 9

חומוס ציפס בלי סלט 2966 אברה קדברה 3103
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 12:25

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 5  
מגרש: מגרש 10

הקוקים 3069 הזומפים 2786
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 12:25

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 6  
מגרש: מגרש 11

רועי פיצחדזה 3021 קפטן הוק וחזרזירי האבטיחים 3113
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 12:25

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 6  
מגרש: מגרש 12

עמנואל וילוריה 3038 שון טבצ'ניקוב 3042
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 12:25

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 7  
מגרש: מגרש 13

לאבדיפ גמו 3039 הפיות 3209
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 12:25

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 7  
מגרש: מגרש 14

the gang 3115 שם טוב 2967
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 12:25

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 8  
מגרש: מגרש 15

שיפודי ציפורה 2913 אבישי קשני 2887
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 12:25

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 8  
מגרש: מגרש 16

הרי ירושלים 2914 K.A.K 2772
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 12:25

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 7  
מגרש: מגרש 13

the gang 3115 הפיות 3209
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 12:45

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 7  
מגרש: מגרש 14

הקיבוצניקים 2823 לאבדיפ גמו 3039
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 12:45

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 8  
מגרש: מגרש 15

הרי ירושלים 2914 אבישי קשני 2887
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 12:45

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 8  
מגרש: מגרש 16

שמביולוק וגמדי הגינה: מלחמת האינסוף 3114 שיפודי ציפורה 2913
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 12:45

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 7  
מגרש: מגרש 13

שם טוב 2967 לאבדיפ גמו 3039
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 13:05

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 7  
מגרש: מגרש 14

הקיבוצניקים 2823 הפיות 3209
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 13:05

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 8  
מגרש: מגרש 15

K.A.K 2772 שיפודי ציפורה 2913
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 13:05

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 8  
מגרש: מגרש 16

שמביולוק וגמדי הגינה: מלחמת האינסוף 3114 אבישי קשני 2887
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 11/05/2018   |   שעה: 13:05

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 1

מכבי חדרה 3119 רועי בבכנוב 3030
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 15:00

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 2

הבחורים הטובים 2845 המחסלים 2954
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 15:00

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 3

ניר מילוא 2916 טופי ליצ'י 2968
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 15:00

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 4

רועי פיצחזדה 2876 האלופים 2790
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 15:00

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 5

חומוס ציפס בלי סלט 2966 קפטן הוק וחזרזירי האבטיחים 3113
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 15:00

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 6

הקוקים 3069 עמנואל וילוריה 3038
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 15:00

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 7

the gang 3115 שמביולוק וגמדי הגינה: מלחמת האינסוף 3114
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 15:00

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 8

שם טוב 2967 שיפודי ציפורה 2913
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 15:00

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 5

הבחורים הטובים 2845 רועי פיצחזדה 2876
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 17:00

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 6

ניר מילוא 2916 רועי בבכנוב 3030
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 17:00

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 7

חומוס ציפס בלי סלט 2966 שיפודי ציפורה 2913
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 17:00

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 8

הקוקים 3069 the gang 3115
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 17:00

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 5

הבחורים הטובים 2845 הקוקים 3069
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 18:00

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 6

חומוס ציפס בלי סלט 2966 ניר מילוא 2916
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 18:00

קטגוריה: נערים ט  
שלב: גמר
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 10

הבחורים הטובים 2845 חומוס ציפס בלי סלט 2966
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 19:30

עמותת בני הרצליה
עוצמה
נאפיס

איגוד הכדורסל
משרד התרבות והספורט
עיריית הרצליה

צבר ספורט
שבוע הספורט
70 שנה לישראל

לודוס מתקני ספורט
Peak
ונילה
3X3
ווילסון
fix feet

5gunners

© 2018 - הקמת אתר ואפליקציה איזימדיה בע"מ