סטריטבול הרצליה 2018


מעודכן לשעה: 05:58:35

קטגוריה: ילדות ז-ח  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 1

נויה ניר 3067 קבוצת 2973
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 10:00

קטגוריה: ילדות ז-ח  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 2

דניאלה שניצר 3010 הפועל ברנר 3041
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 10:00

קטגוריה: ילדות ז-ח  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 3

אגם זליכה 3068 T.M.S 2896
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 10:00

קטגוריה: ילדות ז-ח  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 4

ליבי מתתיהו 3005 יעל קרמן 3032
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 10:00

קטגוריה: ילדות ז-ח  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 5

השלישיה 2848 נעה ליפוביץ 3049
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 10:00

קטגוריה: ילדות ז-ח  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 6

נויה חיו 2903 עיסון ספרוב 3070
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 10:00

קטגוריה: ילדות ז-ח  
בית: בית 4  
מגרש: מגרש 7

יהלום 2766 BASKETBALL ANIMALS 2904
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 10:00

קטגוריה: ילדות ז-ח  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 1

קבוצת 2973 דניאלה שניצר 3010
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 10:20

קטגוריה: ילדות ז-ח  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 2

הפועל ברנר 3041 נויה ניר 3067
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 10:20

קטגוריה: ילדות ז-ח  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 3

T.M.S 2896 ליבי מתתיהו 3005
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 10:20

קטגוריה: ילדות ז-ח  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 4

יעל קרמן 3032 אגם זליכה 3068
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 10:20

קטגוריה: ילדות ז-ח  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 5

נעה ליפוביץ 3049 נויה חיו 2903
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 10:20

קטגוריה: ילדות ז-ח  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 6

עיסון ספרוב 3070 השלישיה 2848
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 10:20

קטגוריה: ילדות ז-ח  
בית: בית 4  
מגרש: מגרש 7

עפרי מנור 3043 שירה אלקיס 2997
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 10:20

קטגוריה: ילדות ז-ח  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 1

נויה ניר 3067 דניאלה שניצר 3010
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 10:40

קטגוריה: ילדות ז-ח  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 2

קבוצת 2973 הפועל ברנר 3041
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 10:40

קטגוריה: ילדות ז-ח  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 3

אגם זליכה 3068 ליבי מתתיהו 3005
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 10:40

קטגוריה: ילדות ז-ח  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 4

T.M.S 2896 יעל קרמן 3032
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 10:40

קטגוריה: ילדות ז-ח  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 5

השלישיה 2848 נויה חיו 2903
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 10:40

קטגוריה: ילדות ז-ח  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 6

נעה ליפוביץ 3049 עיסון ספרוב 3070
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 10:40

קטגוריה: ילדות ז-ח  
בית: בית 4  
מגרש: מגרש 7

שירה אלקיס 2997 יהלום 2766
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 10:40

קטגוריה: ילדות ז-ח  
בית: בית 4  
מגרש: מגרש 7

BASKETBALL ANIMALS 2904 עפרי מנור 3043
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 11:00

קטגוריה: ילדות ז-ח  
בית: בית 4  
מגרש: מגרש 7

יהלום 2766 עפרי מנור 3043
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 11:20

קטגוריה: ילדות ז-ח  
בית: בית 4  
מגרש: מגרש 7

BASKETBALL ANIMALS 2904 שירה אלקיס 2997
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 11:40

קטגוריה: ילדות ז-ח  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 5

הפועל ברנר 3041 ליבי מתתיהו 3005
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 16:30

קטגוריה: ילדות ז-ח  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 6

יעל קרמן 3032 נויה ניר 3067
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 16:30

קטגוריה: ילדות ז-ח  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 7

נויה חיו 2903 BASKETBALL ANIMALS 2904
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 16:30

קטגוריה: ילדות ז-ח  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 8

עיסון ספרוב 3070 עפרי מנור 3043
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 16:30

קטגוריה: ילדות ז-ח  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 9

הפועל ברנר 3041 עפרי מנור 3043
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 18:00

קטגוריה: ילדות ז-ח  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 10

נויה חיו 2903 יעל קרמן 3032
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 18:00

קטגוריה: ילדות ז-ח  
שלב: גמר
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 3

נויה חיו 2903 עפרי מנור 3043
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 19:30

עמותת בני הרצליה
עוצמה
נאפיס

איגוד הכדורסל
משרד התרבות והספורט
עיריית הרצליה

צבר ספורט
שבוע הספורט
70 שנה לישראל

לודוס מתקני ספורט
Peak
ונילה
3X3
ווילסון
fix feet

5gunners

© 2018 - הקמת אתר ואפליקציה איזימדיה בע"מ