סטריטבול הרצליה 2018


מעודכן לשעה: 05:36:50

קטגוריה: קטסל בנות ה-ו  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 13

דע״ן 2731 the winners 2840
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 08:00

קטגוריה: קטסל בנות ה-ו  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 14

איזי 3014 הנשנשיות 2948
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 08:00

קטגוריה: קטסל בנות ה-ו  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 15

אלופות המחר 2826 מילה 2864
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 08:00

קטגוריה: קטסל בנות ה-ו  
בית: בית 4  
מגרש: מגרש 16

עמק חפר 3193 כלבלבות 2839
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 08:00

קטגוריה: קטסל בנות ה-ו  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 13

הבנות של בר 2862 במבות 2900
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 08:20

קטגוריה: קטסל בנות ה-ו  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 14

מכופפות הבננות 2863 הרצליה 2955
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 08:20

קטגוריה: קטסל בנות ה-ו  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 15

אלופות המחר 2826 הדס גרשטיין 2956
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 08:20

קטגוריה: קטסל בנות ה-ו  
בית: בית 4  
מגרש: מגרש 16

תמר 2901 משולש האש 2902
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 08:20

קטגוריה: קטסל בנות ה-ו  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 13

במבות 2900 דע״ן 2731
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 08:40

קטגוריה: קטסל בנות ה-ו  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 14

הרצליה 2955 איזי 3014
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 08:40

קטגוריה: קטסל בנות ה-ו  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 15

מילה 2864 הדס גרשטיין 2956
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 08:40

קטגוריה: קטסל בנות ה-ו  
בית: בית 4  
מגרש: מגרש 16

משולש האש 2902 עמק חפר 3193
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 08:40

קטגוריה: קטסל בנות ה-ו  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 13

the winners 2840 הבנות של בר 2862
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 09:00

קטגוריה: קטסל בנות ה-ו  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 14

הנשנשיות 2948 מכופפות הבננות 2863
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 09:00

קטגוריה: קטסל בנות ה-ו  
בית: בית 4  
מגרש: מגרש 16

כלבלבות 2839 תמר 2901
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 09:00

קטגוריה: קטסל בנות ה-ו  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 13

דע״ן 2731 הבנות של בר 2862
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 09:20

קטגוריה: קטסל בנות ה-ו  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 14

איזי 3014 מכופפות הבננות 2863
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 09:20

קטגוריה: קטסל בנות ה-ו  
בית: בית 4  
מגרש: מגרש 16

עמק חפר 3193 תמר 2901
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 09:20

קטגוריה: קטסל בנות ה-ו  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 13

the winners 2840 במבות 2900
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 09:40

קטגוריה: קטסל בנות ה-ו  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 14

הנשנשיות 2948 הרצליה 2955
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 09:40

קטגוריה: קטסל בנות ה-ו  
בית: בית 4  
מגרש: מגרש 16

כלבלבות 2839 משולש האש 2902
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 09:40

קטגוריה: קטסל בנות ה-ו  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 1

הבנות של בר 2862 איזי 3014
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 16:30

קטגוריה: קטסל בנות ה-ו  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 2

הנשנשיות 2948 the winners 2840
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 16:30

קטגוריה: קטסל בנות ה-ו  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 3

מילה 2864 תמר 2901
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 16:30

קטגוריה: קטסל בנות ה-ו  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 4

אלופות המחר 2826 עמק חפר 3193
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 16:30

קטגוריה: קטסל בנות ה-ו  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 15

הנשנשיות 2948 תמר 2901
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 18:00

קטגוריה: קטסל בנות ה-ו  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 16

עמק חפר 3193 איזי 3014
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 18:00

קטגוריה: קטסל בנות ה-ו  
שלב: גמר
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 2

הנשנשיות 2948 איזי 3014
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 19:30

עמותת בני הרצליה
עוצמה
נאפיס

איגוד הכדורסל
משרד התרבות והספורט
עיריית הרצליה

צבר ספורט
שבוע הספורט
70 שנה לישראל

לודוס מתקני ספורט
Peak
ונילה
3X3
ווילסון
fix feet

5gunners

© 2018 - הקמת אתר ואפליקציה איזימדיה בע"מ