סטריטבול הרצליה 2018


מעודכן לשעה: 05:37:59

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 1

The shooters 3165 all-star hertzelia 2909
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 08:00

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 2

הגלים הכחולים 2720 N.B.A TEAM 2737
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 08:00

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 3

FRE 2859 The swichers 2728
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 08:00

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 4  
מגרש: מגרש 4

NBA 2889 קטסלים 2853
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 08:00

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 5  
מגרש: מגרש 5

ר.ר.א 3108 עידו שיינמן 3063
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 08:00

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 6  
מגרש: מגרש 6

הזאבים 2960 המכסחים 2815
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 08:00

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 7  
מגרש: מגרש 7

הגרב 2936 קריה נס ציונה 3146
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 08:00

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 8  
מגרש: מגרש 8

קדרב 2725 The Legends 2730
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 08:00

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 1

לב המושבה 2812 The killers 2743
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 08:20

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 2

הברחשים 2958 דוד פרנקלך 2907
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 08:20

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 3

צולפים 2768 הבזוקות 2814
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 08:20

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 4  
מגרש: מגרש 4

הקוטלים 3124 תומר פרנס 2861
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 08:20

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 5  
מגרש: מגרש 5

הקילרים 3064 המפכר"ים 2961
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 08:20

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 6  
מגרש: מגרש 6

הדורסים 2793 דניאל נאורי 2908
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 08:20

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 7  
מגרש: מגרש 7

אדם חי 2910 Ball Brothers 2802
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 08:20

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 8  
מגרש: מגרש 8

SSRA 2717 א.א.א.י 2934
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 08:20

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 1

The killers 2743 The shooters 3165
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 08:40

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 2

דוד פרנקלך 2907 הגלים הכחולים 2720
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 08:40

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 3

הבזוקות 2814 FRE 2859
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 08:40

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 4  
מגרש: מגרש 4

תומר פרנס 2861 NBA 2889
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 08:40

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 5  
מגרש: מגרש 5

המפכר"ים 2961 ר.ר.א 3108
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 08:40

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 6  
מגרש: מגרש 6

דניאל נאורי 2908 הזאבים 2960
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 08:40

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 7  
מגרש: מגרש 7

Ball Brothers 2802 הגרב 2936
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 08:40

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 8  
מגרש: מגרש 8

א.א.א.י 2934 קדרב 2725
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 08:40

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 1

all-star hertzelia 2909 לב המושבה 2812
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 09:00

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 2

N.B.A TEAM 2737 הברחשים 2958
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 09:00

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 3

The swichers 2728 צולפים 2768
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 09:00

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 4  
מגרש: מגרש 4

קטסלים 2853 הקוטלים 3124
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 09:00

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 5  
מגרש: מגרש 5

עידו שיינמן 3063 הקילרים 3064
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 09:00

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 6  
מגרש: מגרש 6

המכסחים 2815 הדורסים 2793
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 09:00

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 7  
מגרש: מגרש 7

קריה נס ציונה 3146 אדם חי 2910
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 09:00

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 8  
מגרש: מגרש 8

The Legends 2730 SSRA 2717
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 09:00

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 1

The shooters 3165 לב המושבה 2812
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 09:20

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 2

הגלים הכחולים 2720 הברחשים 2958
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 09:20

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 3

FRE 2859 צולפים 2768
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 09:20

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 4  
מגרש: מגרש 4

NBA 2889 הקוטלים 3124
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 09:20

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 5  
מגרש: מגרש 5

ר.ר.א 3108 הקילרים 3064
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 09:20

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 6  
מגרש: מגרש 6

הזאבים 2960 הדורסים 2793
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 09:20

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 7  
מגרש: מגרש 7

הגרב 2936 אדם חי 2910
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 09:20

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 8  
מגרש: מגרש 8

קדרב 2725 SSRA 2717
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 09:20

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 1

all-star hertzelia 2909 The killers 2743
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 09:40

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 2

N.B.A TEAM 2737 דוד פרנקלך 2907
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 09:40

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 3

The swichers 2728 הבזוקות 2814
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 09:40

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 4  
מגרש: מגרש 4

קטסלים 2853 תומר פרנס 2861
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 09:40

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 5  
מגרש: מגרש 5

עידו שיינמן 3063 המפכר"ים 2961
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 09:40

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 6  
מגרש: מגרש 6

המכסחים 2815 דניאל נאורי 2908
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 09:40

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 7  
מגרש: מגרש 7

קריה נס ציונה 3146 Ball Brothers 2802
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 09:40

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 8  
מגרש: מגרש 8

The Legends 2730 א.א.א.י 2934
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 09:40

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 1

The shooters 3165 N.B.A TEAM 2737
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 14:00

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 2

The killers 2743 הגלים הכחולים 2720
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 14:00

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 3

צולפים 2768 הקוטלים 3124
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 14:00

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 4

The swichers 2728 NBA 2889
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 14:00

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 5

ר.ר.א 3108 הדורסים 2793
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 14:00

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 6

עידו שיינמן 3063 דניאל נאורי 2908
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 14:00

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 7

הגרב 2936 א.א.א.י 2934
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 14:00

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 8

קריה נס ציונה 3146 קדרב 2725
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 14:00

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 13

The shooters 3165 הקוטלים 3124
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 16:30

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 14

The swichers 2728 הגלים הכחולים 2720
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 16:30

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 15

ר.ר.א 3108 קדרב 2725
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 16:30

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 16

דניאל נאורי 2908 הגרב 2936
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 16:30

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 13

The shooters 3165 קדרב 2725
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 18:00

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 14

הגרב 2936 הגלים הכחולים 2720
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 18:00

קטגוריה: קטסל בנים ה  
שלב: גמר
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 13

The shooters 3165 הגרב 2936
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 19:30

עמותת בני הרצליה
עוצמה
נאפיס

איגוד הכדורסל
משרד התרבות והספורט
עיריית הרצליה

צבר ספורט
שבוע הספורט
70 שנה לישראל

לודוס מתקני ספורט
Peak
ונילה
3X3
ווילסון
fix feet

5gunners

© 2018 - הקמת אתר ואפליקציה איזימדיה בע"מ