סטריטבול הרצליה 2018


מעודכן לשעה: 05:15:38

קטגוריה: אלופי המחר  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 8

The W 2843 יוסטון 2759
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 10:00

קטגוריה: אלופי המחר  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 9

הכרישים 2870 עמק חפר האלופים 3192
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 10:00

קטגוריה: אלופי המחר  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 10

אלופי הכדורסל 3052 Ioia 2734
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 10:00

קטגוריה: אלופי המחר  
בית: בית 4  
מגרש: מגרש 11

טורבו קידס 2792 נעמי שמר 3037
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 10:00

קטגוריה: אלופי המחר  
בית: בית 5  
מגרש: מגרש 12

All Stars 2951 האריות 2962
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 10:00

קטגוריה: אלופי המחר  
בית: בית 6  
מגרש: מגרש 13

סטיטבויז 2874 האריות 2776
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 10:00

קטגוריה: אלופי המחר  
בית: בית 7  
מגרש: מגרש 14

עידו דוידוביץ 3199 הנמרים 2822
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 10:00

קטגוריה: אלופי המחר  
בית: בית 8  
מגרש: מגרש 15

ברנר 2777 הקרנפים 2714
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 10:00

קטגוריה: אלופי המחר  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 8

The W 2843 The Winners 3126
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 10:20

קטגוריה: אלופי המחר  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 9

הכרישים 2870 השדים הכתומים 2875
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 10:20

קטגוריה: אלופי המחר  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 10

אלופי הכדורסל 3052 אלופים 2796
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 10:20

קטגוריה: אלופי המחר  
בית: בית 4  
מגרש: מגרש 11

טורבו קידס 2792 השומר הצעיר 2846
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 10:20

קטגוריה: אלופי המחר  
בית: בית 5  
מגרש: מגרש 12

All Stars 2951 ילדי תל אביב 2922
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 10:20

קטגוריה: אלופי המחר  
בית: בית 6  
מגרש: מגרש 13

סטיטבויז 2874 התותחים 2818
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 10:20

קטגוריה: אלופי המחר  
בית: בית 7  
מגרש: מגרש 14

עידו דוידוביץ 3199 גולדסטייט 3135
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 10:20

קטגוריה: אלופי המחר  
בית: בית 8  
מגרש: מגרש 15

ברנר 2777 golden ball 2765
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 10:20

קטגוריה: אלופי המחר  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 8

יוסטון 2759 The Winners 3126
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 10:40

קטגוריה: אלופי המחר  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 9

עמק חפר האלופים 3192 השדים הכתומים 2875
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 10:40

קטגוריה: אלופי המחר  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 10

Ioia 2734 אלופים 2796
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 10:40

קטגוריה: אלופי המחר  
בית: בית 4  
מגרש: מגרש 11

נעמי שמר 3037 השומר הצעיר 2846
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 10:40

קטגוריה: אלופי המחר  
בית: בית 5  
מגרש: מגרש 12

האריות 2962 ילדי תל אביב 2922
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 10:40

קטגוריה: אלופי המחר  
בית: בית 6  
מגרש: מגרש 13

האריות 2776 התותחים 2818
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 10:40

קטגוריה: אלופי המחר  
בית: בית 7  
מגרש: מגרש 14

הנמרים 2822 גולדסטייט 3135
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 10:40

קטגוריה: אלופי המחר  
בית: בית 8  
מגרש: מגרש 15

הקרנפים 2714 golden ball 2765
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 10:40

קטגוריה: אלופי המחר  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 1

The Winners 3126 עמק חפר האלופים 3192
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 14:30

קטגוריה: אלופי המחר  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 2

השדים הכתומים 2875 יוסטון 2759
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 14:30

קטגוריה: אלופי המחר  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 3

Ioia 2734 נעמי שמר 3037
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 14:30

קטגוריה: אלופי המחר  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 4

אלופים 2796 השומר הצעיר 2846
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 14:30

קטגוריה: אלופי המחר  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 5

ילדי תל אביב 2922 התותחים 2818
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 14:30

קטגוריה: אלופי המחר  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 6

All Stars 2951 האריות 2776
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 14:30

קטגוריה: אלופי המחר  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 7

הנמרים 2822 הקרנפים 2714
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 14:30

קטגוריה: אלופי המחר  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 8

גולדסטייט 3135 ברנר 2777
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 14:30

קטגוריה: אלופי המחר  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 9

ילדי תל אביב 2922 The Winners 3126
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 16:00

קטגוריה: אלופי המחר  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 10

השדים הכתומים 2875 ברנר 2777
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 16:00

קטגוריה: אלופי המחר  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 11

האריות 2776 הנמרים 2822
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 16:00

קטגוריה: אלופי המחר  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 12

השומר הצעיר 2846 Ioia 2734
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 16:00

קטגוריה: אלופי המחר  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 15

The Winners 3126 האריות 2776
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 17:30

קטגוריה: אלופי המחר  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 16

השדים הכתומים 2875 Ioia 2734
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 17:30

קטגוריה: אלופי המחר  
שלב: גמר
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 15

Ioia 2734 האריות 2776
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2018   |   שעה: 19:30

עמותת בני הרצליה
עוצמה
נאפיס

איגוד הכדורסל
משרד התרבות והספורט
עיריית הרצליה

צבר ספורט
שבוע הספורט
70 שנה לישראל

לודוס מתקני ספורט
Peak
ונילה
3X3
ווילסון
fix feet

5gunners

© 2018 - הקמת אתר ואפליקציה איזימדיה בע"מ