קטגוריה: נערות-בוגרות
סטריטבול הרצליה 2017
שלב: מוקדמות
בית: בית 2
מגרש: מגרש 2

הקבבוניות 2442 נועה פוירשטיין 2642
עדי פלג
אופק אפרגן
עדן עובדיה
קשת זלאיט
נועה פוירשטיין
רותם חביב
עמית רייכר


סטטוס משחק: הסתייםעמותת בני הרצליה
עוצמה
נאפיס

איגוד הכדורסל
משרד התרבות והספורט
עיריית הרצליה

צבר ספורט
שבוע הספורט
70 שנה לישראל

לודוס מתקני ספורט
Peak
ונילה
3X3
ווילסון
fix feet

5gunners

© 2018 - הקמת אתר ואפליקציה איזימדיה בע"מ