קטגוריה: נערות-בוגרות
סטריטבול הרצליה 2017
שלב: מוקדמות
בית: בית 1
מגרש: מגרש 1

עומר מאי וענבל 2696 Girls with bools 2412
ענבל כץ
מאי רם
ליעד קוטאי
עומר לייזר
ענבר רוטנברג
ים זילברמן
שחף יעקובי
דנה וינברג


סטטוס משחק: הסתייםעמותת בני הרצליה
עוצמה
נאפיס

איגוד הכדורסל
משרד התרבות והספורט
עיריית הרצליה

צבר ספורט
שבוע הספורט
70 שנה לישראל

לודוס מתקני ספורט
Peak
ונילה
3X3
ווילסון
fix feet

5gunners

© 2018 - הקמת אתר ואפליקציה איזימדיה בע"מ