סטריטבול הרצליה 2018 - קטגוריות.

אלופי המחר
מיועד ל: מעורב
צעירים מ: 01/09/2007
אלופי המחר - שלבים ובתים
בנות העתיד
מיועד ל: בנות
צעירות מ: 01/09/2007
בנות העתיד - שלבים ובתים
קטסל בנים ה
מיועד ל: בנים
צעירים מ: 01/09/2006
קטסל בנים ה - שלבים ובתים
קטסל בנים ו
מיועד ל: בנים
צעירים מ: 01/09/2005
קטסל בנים ו - שלבים ובתים
קטסל בנות ה-ו
מיועד ל: בנות
צעירות מ: 01/09/2005
קטסל בנות ה-ו - שלבים ובתים
ילדים ז
מיועד ל: בנים
צעירים מ: 01/09/2004
ילדים ז - שלבים ובתים
ילדים ח
מיועד ל: בנים
צעירים מ: 01/09/2003
ילדים ח - שלבים ובתים
ילדות ז-ח
מיועד ל: בנות
צעירות מ: 01/09/2003
ילדות ז-ח - שלבים ובתים
נערים ט
מיועד ל: בנים
צעירים מ: 01/09/2002
נערים ט - שלבים ובתים
נערים י
מיועד ל: בנים
צעירים מ: 01/09/2001
נערים י - שלבים ובתים
נערות
מיועד ל: בנות
צעירות מ: 01/09/1999
נערות - שלבים ובתים
נוער
מיועד ל: בנים
צעירים מ: 01/09/1999
נוער - שלבים ובתים
בוגרות
מיועד ל: בנות
צעירות מ: 01/12/1961
בוגרות - שלבים ובתים
בוגרים
מיועד ל: בנים
צעירים מ: 01/12/1961
בוגרים - שלבים ובתים
חברות עיסקיות
מיועד ל: מעורב
צעירים מ: 02/01/1961
חברות עיסקיות - שלבים ובתים