סטריטבול הרצליה 2019 - קטגוריות.

אלופי המחר
מיועד ל: מעורב
צעירים מ: 01/01/2009
אלופי המחר - שלבים ובתים
קטסל בנים ה
מיועד ל: בנים
צעירים מ: 01/12/2007
קטסל בנים ה - שלבים ובתים
קטסל בנים ו
מיועד ל: בנים
צעירים מ: 01/12/2006
קטסל בנים ו - שלבים ובתים
קטסל בנות ה-ו
מיועד ל: בנות
צעירות מ: 01/12/2006
קטסל בנות ה-ו - שלבים ובתים
ילדים ז
מיועד ל: בנים
צעירים מ: 01/12/2005
ילדים ז - שלבים ובתים
ילדים ח
מיועד ל: בנים
צעירים מ: 01/12/2004
ילדים ח - שלבים ובתים
ילדות ז-ח
מיועד ל: בנות
צעירות מ: 01/12/2004
ילדות ז-ח - שלבים ובתים
נערים ט
מיועד ל: בנים
צעירים מ: 01/12/2003
נערים ט - שלבים ובתים
נערים י
מיועד ל: בנים
צעירים מ: 01/12/2002
נערים י - שלבים ובתים
נערות
מיועד ל: בנות
צעירות מ: 01/12/2000
נערות - שלבים ובתים
נוער
מיועד ל: בנים
צעירים מ: 01/12/2000
נוער - שלבים ובתים
בוגרות
מיועד ל: בנות
צעירות מ: 01/12/1962
בוגרות - שלבים ובתים
בוגרים
מיועד ל: בנים
צעירים מ: 01/12/1962
בוגרים - שלבים ובתים