סטריטבול הרצליה 2020 - קטגוריות.

אלופי המחר
מיועד ל: מעורב
צעירים מ: 01/01/2010
אלופי המחר - שלבים ובתים
בנות העתיד
מיועד ל: בנות
צעירות מ: 01/01/2010
בנות העתיד - שלבים ובתים
קטסל בנים ה
מיועד ל: בנים
צעירים מ: 01/12/2008
קטסל בנים ה - שלבים ובתים
קטסל בנים ו
מיועד ל: בנים
צעירים מ: 01/12/2007
קטסל בנים ו - שלבים ובתים
קטסל בנות ה-ו
מיועד ל: בנות
צעירות מ: 01/12/2007
קטסל בנות ה-ו - שלבים ובתים
ילדים ז
מיועד ל: בנים
צעירים מ: 01/12/2006
ילדים ז - שלבים ובתים
ילדים ח
מיועד ל: בנים
צעירים מ: 01/12/2005
ילדים ח - שלבים ובתים
ילדות ז-ח
מיועד ל: בנות
צעירות מ: 01/12/2005
ילדות ז-ח - שלבים ובתים
נערים ט
מיועד ל: בנים
צעירים מ: 01/12/2004
נערים ט - שלבים ובתים
נערים י
מיועד ל: בנים
צעירים מ: 01/12/2003
נערים י - שלבים ובתים
נערות
מיועד ל: בנות
צעירות מ: 01/12/2001
נערות - שלבים ובתים
נוער
מיועד ל: בנים
צעירים מ: 01/12/2001
נוער - שלבים ובתים
בוגרות
מיועד ל: בנות
צעירות מ: 01/12/1963
בוגרות - שלבים ובתים
בוגרים
מיועד ל: בנים
צעירים מ: 01/12/1963
בוגרים - שלבים ובתים