סטריטבול הרצליה 2108 - קטגוריות.

אלופי המחר
מיועד ל: מעורב
צעירים מ: 01/09/2007
תשלום לשחקן: 50 ש"ח
הרשמה לאלופי המחר
בנות העתיד
מיועד ל: בנות
צעירות מ: 01/09/2007
תשלום לשחקן: 50 ש"ח
הרשמה לבנות העתיד
קטסל בנים ה
מיועד ל: בנים
צעירים מ: 01/09/2006
תשלום לשחקן: 50 ש"ח
הרשמה לקטסל בנים ה
קטסל בנים ו
מיועד ל: בנים
צעירים מ: 01/09/2005
תשלום לשחקן: 50 ש"ח
הרשמה לקטסל בנים ו
קטסל בנות ה-ו
מיועד ל: בנות
צעירות מ: 01/09/2005
תשלום לשחקן: 50 ש"ח
הרשמה לקטסל בנות ה-ו
ילדים ז
מיועד ל: בנים
צעירים מ: 01/09/2004
תשלום לשחקן: 50 ש"ח
הרשמה לילדים ז
ילדים ח
מיועד ל: בנים
צעירים מ: 01/09/2003
תשלום לשחקן: 50 ש"ח
הרשמה לילדים ח
ילדות ז-ח
מיועד ל: בנות
צעירות מ: 01/09/2003
תשלום לשחקן: 50 ש"ח
הרשמה לילדות ז-ח
נערים ט
מיועד ל: בנים
צעירים מ: 01/09/2002
תשלום לשחקן: 50 ש"ח
הרשמה לנערים ט
נערים י
מיועד ל: בנים
צעירים מ: 01/09/2001
תשלום לשחקן: 50 ש"ח
הרשמה לנערים י
נוער
מיועד ל: בנים
צעירים מ: 01/09/1999
תשלום לשחקן: 50 ש"ח
הרשמה לנוער
נערות-בוגרות
מיועד ל: בנות
צעירות מ: 01/12/1961
תשלום לקבוצה: 200 ש"ח
הרשמה לנערות-בוגרות
בוגרים
מיועד ל: בנים
צעירים מ: 01/12/1961
תשלום לקבוצה: 200 ש"ח
הרשמה לבוגרים
חברות עיסקיות
מיועד ל: מעורב
צעירים מ: 02/01/1961
תשלום לקבוצה: 0 ש"ח
ההרשמה הסתיימה