קטגוריה: נערות-בוגרות
סטריטבול הרצליה 2017
שלב: 1/2 גמר
בית: בית 1
מגרש: מגרש 2

נועה פוירשטיין 2642 Girls with bools 2412
נועה פוירשטיין
רותם חביב
עמית רייכר
ענבר רוטנברג
ים זילברמן
שחף יעקובי
דנה וינברג


סטטוס משחק: הסתייםפיאט
איגוד הכדורסל
משרד התרבות והספורט

קניון ארנה
עוצמה
Peak

צבר ספורט
ונילה
Jeep

לודוס מתקני ספורט
קול הרצליה
Starwash

נאפיס
5gunners
Dell

© 2018 - הקמת אתר ואפליקציה איזימדיה בע"מ