קטגוריה: נערות-בוגרות
סטריטבול הרצליה 2017
שלב: מוקדמות
בית: בית 2
מגרש: מגרש 2

הקבבוניות 2442 נועה פוירשטיין 2642
עדי פלג
אופק אפרגן
עדן עובדיה
קשת זלאיט
נועה פוירשטיין
רותם חביב
עמית רייכר


סטטוס משחק: הסתייםפיאט
איגוד הכדורסל
משרד התרבות והספורט

קניון ארנה
עוצמה
Peak

צבר ספורט
ונילה
Jeep

לודוס מתקני ספורט
קול הרצליה
Starwash

נאפיס
5gunners
Dell

© 2018 - הקמת אתר ואפליקציה איזימדיה בע"מ