סטריטבול הרצליה 2017


מעודכן לשעה: 23:27:56

קטגוריה: קטסל בנות ה-ו  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 5

הבנות מרמה"ש 2647 הנמרות 2403
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 15/05/2017   |   שעה: 10:30

קטגוריה: קטסל בנות ה-ו  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 6

נעה וקס 2428 בנות אורנית 2309
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 15/05/2017   |   שעה: 10:30

קטגוריה: קטסל בנות ה-ו  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 5

הנמרות 2403 נעה וקס 2428
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 15/05/2017   |   שעה: 10:50

קטגוריה: קטסל בנות ה-ו  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 6

בנות אורנית 2309 הבנות מרמה"ש 2647
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 15/05/2017   |   שעה: 10:50

קטגוריה: קטסל בנות ה-ו  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 5

הבנות מרמה"ש 2647 נעה וקס 2428
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 15/05/2017   |   שעה: 11:10

קטגוריה: קטסל בנות ה-ו  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 6

הנמרות 2403 בנות אורנית 2309
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 15/05/2017   |   שעה: 11:10