סטריטבול הרצליה 2017


מעודכן לשעה: 22:57:44

קטגוריה: קטסל בנות ה-ו  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 3

פורצות הדרך 2409 שלישיית מה קשור 2667
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 15/05/2017   |   שעה: 10:30

קטגוריה: קטסל בנות ה-ו  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 4

התל מונדיות 2368 N.B.A הרצליה 2424
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 15/05/2017   |   שעה: 10:30

קטגוריה: קטסל בנות ה-ו  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 3

שלישיית מה קשור 2667 התל מונדיות 2368
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 15/05/2017   |   שעה: 10:50

קטגוריה: קטסל בנות ה-ו  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 4

N.B.A הרצליה 2424 פורצות הדרך 2409
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 15/05/2017   |   שעה: 10:50

קטגוריה: קטסל בנות ה-ו  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 3

פורצות הדרך 2409 התל מונדיות 2368
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 15/05/2017   |   שעה: 11:10

קטגוריה: קטסל בנות ה-ו  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 4

שלישיית מה קשור 2667 N.B.A הרצליה 2424
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 15/05/2017   |   שעה: 11:10