סטריטבול הרצליה 2017


מעודכן לשעה: 11:09:17

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 8  
מגרש: מגרש 15

Lakers 2372 Ulstar 2 2387
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 15/05/2017   |   שעה: 08:30

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 8  
מגרש: מגרש 16

דובוני לא אכפת לי 2391 הצ'יפסים 2240
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 15/05/2017   |   שעה: 08:30

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 8  
מגרש: מגרש 15

Ulstar 2 2387 דובוני לא אכפת לי 2391
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 15/05/2017   |   שעה: 08:50

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 8  
מגרש: מגרש 16

הצ'יפסים 2240 Lakers 2372
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 15/05/2017   |   שעה: 08:50

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 8  
מגרש: מגרש 15

Lakers 2372 דובוני לא אכפת לי 2391
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 15/05/2017   |   שעה: 09:10

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 8  
מגרש: מגרש 16

Ulstar 2 2387 הצ'יפסים 2240
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 15/05/2017   |   שעה: 09:10