סטריטבול הרצליה 2017


מעודכן לשעה: 11:08:38

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 7  
מגרש: מגרש 13

ארבעת המופלאים 2494 קטסל ה זכרון יעקב 2574
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 15/05/2017   |   שעה: 08:30

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 7  
מגרש: מגרש 14

השלישייה המנצחת 2319 דרים טים 2250
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 15/05/2017   |   שעה: 08:30

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 7  
מגרש: מגרש 13

קטסל ה זכרון יעקב 2574 השלישייה המנצחת 2319
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 15/05/2017   |   שעה: 08:50

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 7  
מגרש: מגרש 14

דרים טים 2250 ארבעת המופלאים 2494
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 15/05/2017   |   שעה: 08:50

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 7  
מגרש: מגרש 13

ארבעת המופלאים 2494 השלישייה המנצחת 2319
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 15/05/2017   |   שעה: 09:10

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 7  
מגרש: מגרש 14

קטסל ה זכרון יעקב 2574 דרים טים 2250
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 15/05/2017   |   שעה: 09:10