סטריטבול הרצליה 2017


מעודכן לשעה: 17:24:11

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 6  
מגרש: מגרש 11

אלופים מראש העין 2479 סופר בולס 2270
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 15/05/2017   |   שעה: 08:30

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 6  
מגרש: מגרש 12

אורנית בולס 2338 המכונות 2405
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 15/05/2017   |   שעה: 08:30

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 6  
מגרש: מגרש 11

אלופים מראש העין 2479 אורנית בולס 2338
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 15/05/2017   |   שעה: 08:50

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 6  
מגרש: מגרש 12

כתום בנשמה 2360 סופר בולס 2270
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 15/05/2017   |   שעה: 08:50

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 6  
מגרש: מגרש 11

המכונות 2405 כתום בנשמה 2360
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 15/05/2017   |   שעה: 09:10

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 6  
מגרש: מגרש 12

אורנית בולס 2338 סופר בולס 2270
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 15/05/2017   |   שעה: 09:10

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 6  
מגרש: מגרש 11

אורנית בולס 2338 כתום בנשמה 2360
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 15/05/2017   |   שעה: 09:30

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 6  
מגרש: מגרש 12

אלופים מראש העין 2479 המכונות 2405
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 15/05/2017   |   שעה: 09:30

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 6  
מגרש: מגרש 11

סופר בולס 2270 המכונות 2405
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 15/05/2017   |   שעה: 09:50

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 6  
מגרש: מגרש 12

אלופים מראש העין 2479 כתום בנשמה 2360
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 15/05/2017   |   שעה: 09:50