סטריטבול הרצליה 2017


מעודכן לשעה: 10:53:07

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 3

מכסחים 2326 המשמידים 2337
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 15/05/2017   |   שעה: 08:30

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 4

ווינר סטאר 2431 ברוקליו 2379
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 15/05/2017   |   שעה: 08:30

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 3

מכסחים 2326 ווינר סטאר 2431
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 15/05/2017   |   שעה: 08:50

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 4

אולסטאר 2641 המשמידים 2337
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 15/05/2017   |   שעה: 08:50

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 3

ברוקליו 2379 אולסטאר 2641
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 15/05/2017   |   שעה: 09:10

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 4

ווינר סטאר 2431 המשמידים 2337
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 15/05/2017   |   שעה: 09:10

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 3

ווינר סטאר 2431 אולסטאר 2641
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 15/05/2017   |   שעה: 09:30

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 4

מכסחים 2326 ברוקליו 2379
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 15/05/2017   |   שעה: 09:30

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 3

המשמידים 2337 ברוקליו 2379
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 15/05/2017   |   שעה: 09:50

קטגוריה: קטסל בנים ה  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 4

מכסחים 2326 אולסטאר 2641
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 15/05/2017   |   שעה: 09:50