סטריטבול הרצליה 2017


מעודכן לשעה: 07:35:30

קטגוריה: אלופי המחר  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 5

The winer 2394 אלופי המחר 2267
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 13/05/2017   |   שעה: 08:30

קטגוריה: אלופי המחר  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 6

הקוטלים 2290 הצלפים 2291
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 13/05/2017   |   שעה: 08:30

קטגוריה: אלופי המחר  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 5

אלופי המחר 2267 הקוטלים 2290
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 13/05/2017   |   שעה: 08:50

קטגוריה: אלופי המחר  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 6

הצלפים 2291 The winer 2394
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 13/05/2017   |   שעה: 08:50

קטגוריה: אלופי המחר  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 5

The winer 2394 הקוטלים 2290
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 13/05/2017   |   שעה: 09:10

קטגוריה: אלופי המחר  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 6

אלופי המחר 2267 הצלפים 2291
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 13/05/2017   |   שעה: 09:10