סטריטבול הרצליה 2017


מעודכן לשעה: 22:55:27

קטגוריה: נערות-בוגרות  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 2

הקבבוניות 2442 נועה פוירשטיין 2642
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 13/05/2017   |   שעה: 15:50

קטגוריה: נערות-בוגרות  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 2

הקבבוניות 2442 מאמא שוגי 2523
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 13/05/2017   |   שעה: 16:10

קטגוריה: נערות-בוגרות  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 2

נועה פוירשטיין 2642 מאמא שוגי 2523
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 13/05/2017   |   שעה: 16:30