סטריטבול הרצליה 2017


מעודכן לשעה: 23:30:58

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 8  
מגרש: מגרש 16

זקני השבט 2612 ITO 2707
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 13/05/2017   |   שעה: 15:30

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 8  
מגרש: מגרש 16

Grasshopper 2614 קרמרמן 2621
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 13/05/2017   |   שעה: 15:50

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 8  
מגרש: מגרש 16

קרמרמן 2621 זקני השבט 2612
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 13/05/2017   |   שעה: 16:10

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 8  
מגרש: מגרש 16

ITO 2707 Grasshopper 2614
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 13/05/2017   |   שעה: 16:30

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 8  
מגרש: מגרש 16

זקני השבט 2612 Grasshopper 2614
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 13/05/2017   |   שעה: 16:50

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 8  
מגרש: מגרש 16

ITO 2707 קרמרמן 2621
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 13/05/2017   |   שעה: 17:10