סטריטבול הרצליה 2017


מעודכן לשעה: 17:18:57

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 7  
מגרש: מגרש 15

ג'נוב 2329 נקניקיות חמות 2661
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 13/05/2017   |   שעה: 15:30

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 7  
מגרש: מגרש 15

ברל'נד 2366 הקשישים 2609
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 13/05/2017   |   שעה: 15:50

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 7  
מגרש: מגרש 15

הקשישים 2609 ג'נוב 2329
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 13/05/2017   |   שעה: 16:10

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 7  
מגרש: מגרש 15

נקניקיות חמות 2661 ברל'נד 2366
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 13/05/2017   |   שעה: 16:30

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 7  
מגרש: מגרש 15

ג'נוב 2329 ברל'נד 2366
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 13/05/2017   |   שעה: 16:50

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 7  
מגרש: מגרש 15

נקניקיות חמות 2661 הקשישים 2609
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 13/05/2017   |   שעה: 17:10