סטריטבול הרצליה 2017


מעודכן לשעה: 07:38:27

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 5  
מגרש: מגרש 11

לינברו והחבר'ה 2628 Team Hodor 2552
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 13/05/2017   |   שעה: 15:30

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 5  
מגרש: מגרש 12

הנגרים 2320 שיקגו 2493
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 13/05/2017   |   שעה: 15:30

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 5  
מגרש: מגרש 11

לינברו והחבר'ה 2628 הנגרים 2320
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 13/05/2017   |   שעה: 15:50

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 5  
מגרש: מגרש 12

הטריו 2572 Team Hodor 2552
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 13/05/2017   |   שעה: 15:50

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 5  
מגרש: מגרש 11

שיקגו 2493 הטריו 2572
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 13/05/2017   |   שעה: 16:10

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 5  
מגרש: מגרש 12

הנגרים 2320 Team Hodor 2552
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 13/05/2017   |   שעה: 16:10

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 5  
מגרש: מגרש 11

הנגרים 2320 הטריו 2572
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 13/05/2017   |   שעה: 16:30

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 5  
מגרש: מגרש 12

לינברו והחבר'ה 2628 שיקגו 2493
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 13/05/2017   |   שעה: 16:30

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 5  
מגרש: מגרש 11

Team Hodor 2552 שיקגו 2493
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 13/05/2017   |   שעה: 16:50

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 5  
מגרש: מגרש 12

לינברו והחבר'ה 2628 הטריו 2572
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 13/05/2017   |   שעה: 16:50