סטריטבול הרצליה 2017


מעודכן לשעה: 07:37:07

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 5

עד מתי BT 2530 המכסחים 2481
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 13/05/2017   |   שעה: 15:30

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 6

וואלק זיו 2297 תומר פישל 2527
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 13/05/2017   |   שעה: 15:30

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 5

עד מתי BT 2530 וואלק זיו 2297
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 13/05/2017   |   שעה: 15:50

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 6

kyc 2599 המכסחים 2481
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 13/05/2017   |   שעה: 15:50

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 5

תומר פישל 2527 kyc 2599
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 13/05/2017   |   שעה: 16:10

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 6

וואלק זיו 2297 המכסחים 2481
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 13/05/2017   |   שעה: 16:10

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 5

וואלק זיו 2297 kyc 2599
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 13/05/2017   |   שעה: 16:30

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 6

עד מתי BT 2530 תומר פישל 2527
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 13/05/2017   |   שעה: 16:30

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 5

המכסחים 2481 תומר פישל 2527
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 13/05/2017   |   שעה: 16:50

קטגוריה: בוגרים  
בית: בית 2  
מגרש: מגרש 6

עד מתי BT 2530 kyc 2599
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 13/05/2017   |   שעה: 16:50