סטריטבול הרצליה 2017


מעודכן לשעה: 23:03:50

קטגוריה: נוער  
בית: בית 8  
מגרש: מגרש 8

ארבעת המופלפים 2491 המפרקים 2443
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 13/05/2017   |   שעה: 17:30

קטגוריה: נוער  
בית: בית 8  
מגרש: מגרש 8

בלה 2450 YELLOW HEART 2595
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 13/05/2017   |   שעה: 17:50

קטגוריה: נוער  
בית: בית 8  
מגרש: מגרש 8

YELLOW HEART 2595 ארבעת המופלפים 2491
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 13/05/2017   |   שעה: 18:10

קטגוריה: נוער  
בית: בית 8  
מגרש: מגרש 8

המפרקים 2443 בלה 2450
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 13/05/2017   |   שעה: 18:30

קטגוריה: נוער  
בית: בית 8  
מגרש: מגרש 8

ארבעת המופלפים 2491 בלה 2450
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 13/05/2017   |   שעה: 18:50

קטגוריה: נוער  
בית: בית 8  
מגרש: מגרש 8

המפרקים 2443 YELLOW HEART 2595
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 13/05/2017   |   שעה: 19:10