סטריטבול הרצליה 2017


מעודכן לשעה: 07:45:15

קטגוריה: נערים י  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 5

חלבפ 2286 אפרוחי בילי 2363
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2017   |   שעה: 12:00

קטגוריה: נערים י  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 6

החיילים של נדלר 2533 הביצים של אופק 2407
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2017   |   שעה: 12:00

קטגוריה: נערים י  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 5

חלבפ 2286 החיילים של נדלר 2533
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2017   |   שעה: 12:20

קטגוריה: נערים י  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 6

הפיזדייצים 2601 אפרוחי בילי 2363
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2017   |   שעה: 12:20

קטגוריה: נערים י  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 5

הביצים של אופק 2407 הפיזדייצים 2601
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2017   |   שעה: 12:40

קטגוריה: נערים י  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 6

החיילים של נדלר 2533 אפרוחי בילי 2363
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2017   |   שעה: 12:40

קטגוריה: נערים י  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 5

החיילים של נדלר 2533 הפיזדייצים 2601
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2017   |   שעה: 13:00

קטגוריה: נערים י  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 6

חלבפ 2286 הביצים של אופק 2407
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2017   |   שעה: 13:00

קטגוריה: נערים י  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 5

אפרוחי בילי 2363 הביצים של אופק 2407
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2017   |   שעה: 13:20

קטגוריה: נערים י  
בית: בית 3  
מגרש: מגרש 6

חלבפ 2286 הפיזדייצים 2601
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 12/05/2017   |   שעה: 13:20