סטריטבול הרצליה 2017


מעודכן לשעה: 17:08:36

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 9

הנוקמים 2665 Savage 2507
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 15/05/2017   |   שעה: 16:00

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 10

Manimals 2600 תיכון מור 2269
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 15/05/2017   |   שעה: 16:00

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 11

מוריס 2570 אריות חדרה 2603
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 15/05/2017   |   שעה: 16:00

קטגוריה: נערים ט  
בית: בית 1  
מגרש: מגרש 12

בלסל 2274 החברה הטובים 2589
סטטוס משחק: הסתיים | הגדל לוח
תאריך: 15/05/2017   |   שעה: 16:00